Lyrik: Fem dikter ur Genealogin

Prosa & poesi/Kultur.
Illustration: C Altgård / Opulens.

POET. Helena Lie är Opulens redaktör för avdelningen Prosa & Poesi men också själv poet. Dessa fem dikter är ur det pågående projektet Genealogin som kretsar kring arv, rötter och härkomst.

 

 

ett ensligt vatten

längs spårstigen

den ursinniga märgen

och genealogin bultar inom oss

att plana ut i

födas i möjlig upprepning

planlöst

strös i köttet

de gick aldrig

skars bara ur systemet

skurna ut ur familjeakten

HELENA LIE
helena.lie@opulens.se

Helena Lie är verksam som konstnär, poet och litteraturkritiker. Hon har en bakgrund i bl.a. litteraturvetenskap och litterär gestaltning och har förutom litteratur även skrivit om scenkonst och performance, och gör det fortfarande ibland. Hon var kritikredaktör på tidskriften Populär Poesi mellan 2015-2018 och kritiker på Skånska dagbladet i flera år. Hon skriver nu för tidskriften Horisont och sysslar lika delar med konsten som skrivandet och delar tiden mellan Malmö och Berlin.

Det senaste från Kultur

0 0kr