Avdelning

Litteratur

Värdefull bok om pedagogik

Litteratur.

MÄNNISKOIDEAL. ”Ett viktigt inlägg för att förstå hur samhälle, kunskap, verklighet och skola hänger ihop”, skriver Lis Lovén som läst Moderna pedagogiska utopier.

Ojämn roman om traumatisk uppväxt

Litteratur.

PROSA. Sandra Lillebø kunde gott ha struntat i metanivån och litat på att skildringen av det utsatta barnet och den posttraumatiserade vuxna skulle bära sig själv, anser Anna Remmets som läst romandebutantens bok Sakernas tillstånd.

Sinnrik roman om Seneca

Litteratur.

PROSA. Stilen är lärd, sparsmakad och sinnrik, långt bortom dagens rådande autofiktiva stilideal, anser Erik Cardelús som läst Stewe Claesons bok om Seneca den yngre.

En bok även för ateister

Litteratur.

LÖFTE. ”I Ekerwalds bok kan jag hitta en tilltro att vi alla på sätt och vis har samma löfte och samma gemenskap. Att i Bibeln och Koranen kan vi leta efter den inre rösten.” Lis Lovén har läst Carl-Göran Ekerwalds Det som inte finns, en bok om hur det icke-existerande påverkar det som existerar.

Hans Boij och Henry Parland

Litteratur.

MINIESSÄ: Gunnar Lundin har tidigare denna höst presenterat poeten Hans Boij. Då handlade det om Boijs relation till Saarikoskis poesi. Här följer en fördjupning om Boij som poet och hur han förhållit sig till Henry Parlands lyrik. Följt av ett litet diktappendix.

Storslagen poesi i digert urval

Litteratur.

  LYRIK. Torsten Green-Petersen har läst Avgrunden av ljus. Poesi 1962-2016 av Lars Norén med stor behållning.

0 0kr