Libri resurrecti, återupplivade böcker, är vår blogg där vi uppmärksammar sådant som en gång lästes, ofta med iver, men som nu fallit i glömska, inte sällan med viss orätt. En del förtjänar kanske dessutom att tryckas på nytt. De flesta av texterna på denna blogg skrivs på svenska, några på engelska när böckerna som kommenteras är skrivna på det språket och aldrig har blivit översatta.

Libri resurrecti, books brought back to life, is our bilingual blog with a focus on books that were once widely read but in most cases are no more, perhaps unjustly. Most of them, in Swedish or another Scandinavian language, are dealt with in Swedish. Those in English that have never been translated will be discussed in that language. The aim is to reawaken an interest in forgotten or neglected books, in some cases aiming at reissues.

Återupplivade böcker

Loading RSS Feed