Avdelning

Existentiellt

Del 3: Allas maktlöshet eller gemensam nytta?

Existentiellt

TIDFULL ARKITEKTUR. Tradition behöver ges en respektabel ställning i en ny genuin modernitet som ser tid relaterad till historiska processer av mycket olika slag. Det handlar inte om att gå bakåt i tiden.

Del 2: Allas maktlöshet eller gemensam nytta?

Existentiellt

TIDFULL ARKITEKTUR. Tradition behöver ges en respektabel ställning i en ny genuin modernitet som ser tid relaterad till historiska processer av mycket olika slag. Det handlar inte om att gå bakåt i tiden.

Del 1: Allas maktlöshet eller gemensam nytta?

Existentiellt

TIDFULL ARKITEKTUR. Tradition behöver ges en respektabel ställning i en ny genuin modernitet som ser tid relaterad till historiska processer av mycket olika slag. Det handlar inte om att gå bakåt i tiden.

Det moderna övervakningssamhället

Existentiellt

SAMTIDA KLAUSTROFOBI. ”Jordhålor var ingen lyckad lösning på bostadsproblemet. Men inkognito kan du inte längre vara. Du blir uppsökt, varhelst du befinner dig”, skriver Anders Björnsson.

Konsten att spänna en båge

Existentiellt

ESSÄ. Rädslan att göra fel ekar i berättelser jag hör från även andras arbetsliv i offentlig sektor. Initiativ som skulle kunna leda till förbättringar i människors vardag stupar regelmässigt på paragrafer och direktiv, även tvetydiga sådana, skriver Peder Palmstierna.

Konsten att lata dig rätt

Existentiellt

ESSÄ. ”Det är inte arbetslättjan, utan tanke- och känslolättjan som är fel sätt att lata sig på”, skriver Peder Palmstierna.

Ett glåmigt och glimrande 20-tal

Existentiellt

NYÅRSTANKAR. ”Vi får nog vantrivas en smula i kulturen och i kärlekslandet, för att städa upp i naturen, laga det söndriga samhället och lägga in en växel för att stoppa dagens och morgondagens pandemier”, skriver Erik Cardelús.

Under fasornas yta

Existentiellt

KÅSERI. ”Coronan gör att man upptäcker nya saker”, skriver Anders Björnsson.

En tidsresa genom konsten

Existentiellt

I slutet av förra månaden ställde vi om våra klockor från sommartid till vintertid. Mathias Jansson gör en historisk återblick på hur uppfattningen om tid har förändrats och hämtar exempel från konstens värld.

1 2 3 15