Avdelning

Existentiellt

Hägrar. Foto: Dae Jeung Kim / Pixabay.com

Helgessän: Fåglarnas hälsa är av vikt för alla

Existentiellt.

MOTSTÅNDSKRAFT. ”Världens vilda djur är redan svårt ansatta på grund av förlust av habitat, människotillverkade gifter, olovlig jakt, klimatkris, matbrist, skogsbränder, och torka. Nya, mycket smittsamma former av fågelinfluensa innebär ytterligare ett allvarligt hot mot livets mångfald.” Det skriver Emil Siekkinen som menar att när vi människor främjar fåglarnas hälsa stärker vi också vår egen.

Oktober. (Foto: jplenio / Pixabay.com )

Strömmen av dagar

Existentiellt.

OKTOBER. Gunnar Lundin om den första veckan i oktober. Det rör sig om närmast aforistiska reflektioner över såväl livet som litteraturen.

Ludditerna slår sönder mekaniska vävstolar.

Helgessän: Kanske är det nya ludditer som behövs

Existentiellt.

TEKNIKENS SLAVAR. ”Trots alla löften om effektivisering och förbättring har den digitalisering som skett knappast inneburit ett bättre arbetsliv i alla delar och arbetstiden har inte kortats”, skriver Fia Ewald.

Skog, ljus mellan träd i skogen, miljöfrågor, miljöfrågan, miljökrisen

Helgessän: Ekonomin behöver intakta skogar

Existentiellt.

FALSK MATEMATIK. ”Förluster av skogar och andra ekosystem undergräver vårt dagliga välbefinnande och hotar till och med börsens och bruttonationalproduktens framtid”, skriver John Reid och Thomas Lovejoy.

Våtmark, solnedgång, vatten

Helgessän: Våtmarkernas öde är vårt

Existentiellt.

BIOMER. En ekonomi som förstör kollektiva nyttigheter och förbiser ekosystemens värde, är en ekonomi som sakta begår självmord. Det förflutnas våtmarkslikviderare ville endast överleva, men den kunskap människan idag besitter fastslår att utarmandet av våtmarkerna måste stoppas.

Preppers, survivalister, överlevnad, camping, gemenskap

Överlevnadsrörelse utan agenda

Existentiellt.

PRAKTISK GEMENSKAP. ”Kanske är det en misstro mot just distributiva system som är den minsta gemensamma nämnaren”, skriver Ludvig Almgren som funderar kring preppingrörelsen.

1 2 3 30
0 0kr