Avdelning

Existentiellt

Helgessän: En man som kunde ha stoppat en lavin

Existentiellt.

FREDSVÄN. På fredag är det 100 år sedan Walther Rathenau, Tysklands utrikesminister och en folkkär författare, mördades av två högerextremister. Motivet var att att han stod som hinder för nationalisternas krigsdrömmar menar Elena Dahl.

Helgessän: Koranens syn på judar

Existentiellt.

TOLKNINGAR. ”På nätet möts man av en till synes aldrig sinande ström av kritik mot judar och judendom. Denna störtflod består av polemiska citat som dock oftast inte kommer från koranen själv.” Det skriver Niklas Anderberg som läst en nyligen utkommen bok av Meir M. Bar-Asher, professor i Jerusalem och internationellt känd expert på islam.

Ord betyder något

Existentiellt.

GLOSOR. ”Om man tror att det är orden som färgar värderingarna, är man fel ute. Det är värderingarna som färgar orden”, skriver Katrine Hamori.

Helgessän: Vi kan se varandra

Existentiellt.

MILJÖETIK. ”Idag har faktiskt en tvärreligiös diskussion påbörjats med miljöetiken och ekologin i centrum”, skriver Carsten Palmer Schale som här uppmärksammar animism och buddhism utifrån ett eurocentriskt perspektiv.

Helgessän: Har Satan en plats under svenska valåret?

Existentiellt.

DJÄVULSK POLITIK. ”Liksom de svenska partierna kan satanisterna delas upp på en höger- och vänsterskala. SD på ena sidan och Vänsterpartiet på den andra.” Iodine Jupiter för in Lucifer i det svenska politiska landskapet.

Ingen vill prata om Döden

Existentiellt.

ELEGI. ”Det är, perverst nog, som om vardagspratet kräver att vi ska gömma undan sanningarna i en gisten och ful gammal garderob. Helst ska vi gömma nyckeln också.” Crister Enander skriver apropå att en närstående, en alldeles för ung människa, fått sin dödsdom.

Helgessän: Kulturinstitutioner och kretslopp hotade

Existentiellt.

FISKBESTÅND. ”Ännu för drygt hundra år sedan ska det ha funnits sex kilometer breda och femton kilometer långa stim. Detta slags fenomen tillhör nu historien.” Emil Siekkinen berättar hur inte bara kulturinstitutioner som Oskars Surströmming är hotad av utfiskning.

Helgessän: Vad ansåg Freud egentligen om sex?

Existentiellt.

IDÉKRITIK. Sexualiteten borde bejakas för annars kan man bli sjuk. Men sexualiteten kunde även vara ett samhällshot och onani skadligt. Det var knappast sådana budskap som väckte Karin Boyes intresse för psykoanalys eller fick Harry Martinson att uppskatta Freud. Och det är knappast Freuds faktiska syn på sexualiteten som väcker entusiasm hos dagens kulturarbetare.

1 2 3 29
0 0kr