Dikt av John Tritica: Nyårseld #15

Prosa & poesi.
John Tritica, Niklas Törnlund, lyrik, poesi, dikter, Prosa & lyrik, amerikansk litteratur,
John Tritica. (Foto: Niklas Törnlund)

LYRIK. I dag har vi glädjen att introducera John Tritica, från USA, med en dikt i översättning av Niklas Törnlund. Den åtföljs av en kortare presentation av den amerikanske poeten.

Den amerikanske poeten John Tritica bor i Albuquerque, New Mexico och har gett ut en handfull diktsamlingar. Han har även publicerat en volym med tolkningar av Niklas Törnlunds poesi. Under en period på 70-talet studerade han svenska på Lunds universitet. Senare doktorerade han på en avhandling om den mångfacetterade poeten Kenneth Rexroth (1905-82).

Johns Triticas dikter utforskar naturen och existensen med språket som ett skarpslipat verktyg. ”Nyårseld #15” ingår i diktsamlingen ”Standing in astonishment” från 2012. Den dikten har vi nu glädjen att återge i översättning av Niklas Törnlund.

 

Nyårseld #15

hur finna detta
          smala fotfäste
   startrampen
             där allt står på spel

        att elden avslöjar
            sitt språk av hunger
                        elementära dåd

                 uppammar aptiten
          för fara
                     rider en brinnande våg
                              elektrisk virvlande kraft
               vilande i vetskapen

             att avsatsen flyr
                       en utsträckt hand
               att ord vittrar
             men eld alltid når fram

                        när tår fjädrar
                på utskjutande gnejs
          efter ett fäste
obönhörligt kort
                                       antänt av ett
                     temperament          

                 

                               John Tritica

                                    Översättning: Niklas Törnlund

<b>NIKLAS TÖRNLUND</b><br/>info@opulens.se
NIKLAS TÖRNLUND
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr