Opulens är ett nätmagasin med webbplatsadressen http://www.opulens.se vilken ägs av Opulens förlag AB.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Nyhetsbrevet och Premium

De personuppgifter vi samlar in till våra nyhetsbrev är namn och e-postadress. Till vår premiumtjänst uppges också adress och kontouppgifter samt (frivilligt) personnummer men de sköts av Payson. Vi säljer inte uppgifterna till extern part men kan använda dom i vår egen marknadsföring i exempelvis sociala medier.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Kontakta oss

Har du frågor om vår integritetspolicy eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss är du välkommen att maila info@opulens.se