Helgessän: En banbrytande feministisk konstnär

Kultur.
Cindy Sherman. Untitled #92, 1981. Visas på National Portrait Gallery i London i sommar.

KONST. I sommar kommer National Portrait Gallery i London att ställa ut verk av Cindy Sherman, en av vår tids mest kända konstnärer. Clemens Altgård presenterar här den banbrytande konstnären som med kameran som verktyg skapat en feministisk konst som närmast saknar motstycke.

 

 

Få konstnärer har i lika hög grad som amerikanskan Cindy Sherman kommit att förknippas med det postmoderna. En förklaring kan vara att hon konsekvent började använda sig själv som modell i en undersökning av vad identitet egentligen är. Men Cindy Sherman stannade aldrig vid ett maskspel utan gick vidare in i hysterins och groteskens många gånger skrämmande världar.

CLEMENS ALTGÅRD
clemens.altgard@opulens.se

Clemens Altgård är poet, frilansande kulturskribent och översättare bosatt i Malmö. Altgård var en av medlemmarna i den numera upplösta poetgruppen Malmöligan. Skrev även några pjäser på 90-talet. Altgård har verkat som kritiker i en rad tidningar och tidskrifter. Under senare år med en stark inriktning på scenkonst i alla dess former.

Det senaste från Kultur

0 0kr