Tagg-arkiv

lyrik

Frida Turander, Hemtjänsten, hemtjänst, realism, lyrik, skrivande

Frida Turander diktar in på livet

Litteratur.

LYRIK. ”Detaljbeskrivningarna i boken gör att man kommer både omsorgspersonal och brukare inpå livet.  Och det är då som realismen i dikten fullföljer sitt syfte,” skriver Lis Lovén, som läst ”Dikter från hemtjänsten” av Frida Turander.

”Ett år med sjutton stavelser” innehåller en haikufläta där Pamela Jaskoviak och Leif Jordansson skrivit och bollat varsin, alltså varannan, trerading (med 5-7-5 rader) fram och tillbaka i en haikudiktväxling med varandra.

Ett inlägg i frågan om haikuns form

Litteratur.

LYRIK. Hur ska en haiku diktas? Hur bör den se ut? Det är frågor som Bengt Eriksson resonerar kring efter att ha läst ”Ett år med sjutton stavelser” av Pamela Jaskoviak & Leif Jordansson.

Fylkeson diktar på allvar och djupet, lyrik, poesi

Fylkeson diktar på allvar och djupet

Litteratur.

LYRIK. ”Vad jag önskar – att Rolling Stones nya album hade förhållit sig till de tidigare skivorna som Eric Fylkesons dikter från idag förhåller sig till hans dikter från ungdomen,” skriver Bengt Eriksson om den aktuella diktsamlingen ”Flyktdjurets dikter”.

1 2 3 52
0 0kr