Om skyltarna med fotade foster

Prosa & poesi/Kultur
Collage: C Altgård / Opulens

LYRIK. Abortdemonstration kanske ger aktivistiska associationer men avsikten är enligt poeten själv snarare navelskådande andlig än politisk. Det rör sig mer om att, som Blake, se världen i ett sandkorn eller uppståndelsen i en abortmotståndares plakat. 

Maria Bodin, född 1997, är bosatt i Malmö och studerar skrivande på Skurups folkhögskola. Hon är publicerad i mindre tidskrifter tidigare.

1 Kor 15:35-39

skyltarna med fotade foster
enkla kroppar, som stiliserade
röda handavtryck i grottan

texten: En del av kvinnans kropp
eller en liten människa?
en säregen brist på ställningstagande

mig rena i ditt blod,
sjunger jag för damkörsdirigenten
psalmistisk ordföljd omvänd
våldsamt omvänd
omvänd intill oigenkännlighet

församlingens fasa
för att lemmarna som insamlats
och blandats med ett smattrande
ska delas ut igen den yttersta dagen

en del av kvinnans
en och samma kropp
eller
som knastrande brosk
mellan ordens leder

 

 

drömmen om att ha en egen
entydig kropp
drömmen om att ha långa vita fingrar
för att plocka i döden
att fatta sig med tänderna
som en sockerbit i ett fat med mjöl

befinnas utbytbar
befinnas eller
som vatten inuti vatten
djur inuti djur

 

 

omvänd är också den vacklande
som snurrat med käppen tryckt mot pannan

 

 

pingstundret som uppståndelsen
utplånar skillnaderna oss emellan
till var och en hans portion av elden
tårtbitsformad
utmätt likadan

 

 

ett provisoriskt svar
för att skilja på oss
leta efter hjärtslag

hjärtat   asymmetriskt
guppar   som ett äpple med en tugga
i en hink med vatten

under leken byts vi av och an

MARIA BODIN

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

Satoshis lilla gula

Decentralisering. “Lilla boken om Bitcoin. Frihet, finanser på lika villkor och en