Möjliga dikter

Prosa & poesi/Kultur.
Foto: Schuyler Dugle

POESI. Vi kan i dag presentera några nya dikter av Carsten Palmer Schale. Det rör sig om en lyrik där sinnrikt bruk av metaforer är ett väsentligt inslag. Som alltid hos denne poet finns det ett filosofiskt djup som kombineras med finurliga tankesprång.

Carsten Palmer Schale är sociolog. Han är född, uppvuxen, utbildad och gift i och med Göteborg – men numera sedan ganska länge otrogen med skutskepparsamhället Hälleviksstrand på västra Orust i Bohuslän.

En helt läglig morgon

Färgen närmar sig när ögonen ställer om sig.
Ögonen närmar sig när färgen blixtrar i havet.

I språket finns en tystnad som kan uppfattas
som Gud.

Vår längtan är en bro mellan fysiken
och metafysiken.

Den är ägg, vingpennor, kranier och
öga.

***

Tankens meteorologi

Molnmassorna drar fram som hangarfartyg.

Tankens kompassnålar fräser.

Än en gång undgår oss saken.

***

Händer

Den uppenbara galenskapen som gästar oss om natten
kan gäcka oss också om dagen, när den inte är legitim.
Skymta under kaffepausen i farlig vinkel vänd mot alla
våra överenskommelser, men förväxlande lik våra
underenskommelser. Som sådan är galenskapen inte bara
påflugen utan även ett svävande tillstånd mellan bleka
persienner och fastspikade principer. Förlägna händer
det då att vi sneglar ut i morgonljuset, var och en för sig
i var sin dröm. Att tala högt om detta låter sig inte göras.

CARSTEN PALMER SCHALE
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr