Dikter av Ylva Gripfelt

Prosa & poesi.
Foto: Privat.

LYRIK. I dag har vi nöjet att publicera dikter av Ylva Gripfelt.

Ylva Gripfelt arbetar som skribent, litteraturkritiker och handledare i kreativt skrivande och bor i Malmö. Om hennes poesi säger hon så här: “Det är inte helt enkelt att säga vad dikter i process handlar om. Men jag arbetar utifrån perspektiv där det sociala är osäkert och tillvaron oklar, varför sinnesintryck och den omgivande ordningen blir absolut. Det är berättande dikter som med narrativa strukturer vill förmedla ett erfarande snarare än ett händelseförlopp”. Omslagsbilden är en detalj från en uppsättning av I väntan på Godot, en pjäs som har varit viktig för Gripfelts skrivande.

Eftersom dikten ligger i en bild har vi för synskadade läsare också lagt texten HÄR.

YLVA GRIPFELT
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr