Tagg-arkiv

prosa & poesi

Foto: Pixabay.com. Digitalt bearbetad av Opulens. Strandbild.

Littestraden: ”Semester”

Prosa & poesi.

LYRIK. Idag presenterar vi en dikt av Linda Olsson-Örn, som skildrar hur det känns att stå bredvid det produktiva samhället.

"Leolabradoren." (Foto: Else-Britt Kjellqvist)

Novell: Leolabradoren – En berättelse om kärlek

Prosa & poesi.

PROSA. Den välmeriterade författaren och poeten Else-Britt Kjellqvist har tidigare medverkat vid ett par tillfällen med sina dikter i Opulens. Nu har vi nöjet att publicera en novell som hon skrivit i det lite längre formatet.

Gröna bananer

Lyrik: ”Diktsvit Gröna bananer”

Prosa & poesi.

POET. Erik Bovin medverkar återkommande som skribent i Opulens men är också verksam som poet. Idag har vi glädjen att presentera en diktsvit som han nyligen sammanställt.

Nattlig scen

Littestraden: Dikt av Mats Cullin

Prosa & poesi.

MINNESORD. I dag har vi glädjen att publicera en dikt av Mats Cullin. Dikten kan ses som ett slags minnesord över poeten och författaren Kristian Lundberg.

1 2 3 6
0 0kr