Språklådan: Vem bestämde över språket förr?

Litteratur/Kultur

SPRÅKFRÅGA. Tjena! Jag såg ett tv-program om nyord i det svenska språket. Nu undrar jag hur det såg ut före tillkomsten av Svenska akademiens ordlista. Vem bestämde över orden i äldre tid och över stavningen? / Göran

 

 

Hej! Det enkla svaret är att Bibeln var rättesnöre för hur ord skulle stavas. Men det fanns många dialektala ord som fallit i glömska och för så länge sedan hade de olika regionerna i vårt land mer särpräglat språkbruk.

När det gäller stavning och språkhistoria är Gustav Vasas Bibel från 1541 en stor vattendelare, så stor att man här sätter gränsen mellan fornsvenska och nysvenska. Med lite ansträngning går den för övrigt att förstå även i modern tid. Den var således även vägledande för stavning och man letade helt enkelt upp ordet man undrade över i löptexten.

Under stormaktstiden faller stavningsreglerna sedan isär lite igen. Vi har nu en situation där uppkomlingar och rikemän vill snitsa till språket och göra det mer märkvärdigt än det är. Kunde man klämma in ett extra ”w” eller ”z” gör man gärna det. När det handlar om aristokratin ser vi även företeelsen att om kungen stavar fel eller på ett nytt sätt, så ska alla andra följa efter och göra likadant. Språk är sannerligen inget som går fritt från mode eller ängslan att ”hänga med”.

Några större stavningsreformer har vi inte haft i modern tid, antagligen för att reformen 1906 var så genomgripande att den gäller fortfarande. Den drevs igenom av den progressiva ecklesiastikministern Fridtjuv Berg. Den innebar både en upprensning av äldre krystad stavning och en strävan att internationalisera svenskan.

JESPER NORDSTRÖM

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Kultur

Satoshis lilla gula

Decentralisering. “Lilla boken om Bitcoin. Frihet, finanser på lika villkor och en