Helgessän: Konsten att samtala med maskiner

Existentiellt.
Illustration: Geralt/Pixabay.com
Illustration: Geralt/Pixabay.com

SPRÅKFÖRSTÅELSE. “Skrivandet, denna antika teknologi, förblir relevant”, menar Emil Siekkinen i denna essä om hur man formulerar sig i kommunikationen med artificiella intelligenser.

Artificiella intelligenser har länge funnits vid vår sida. I många år ingick de i dataindustrin, forskningsmiljöer, och det militära. Tids nog närmade de sig dock vår vardag, och dök upp här och där för att hjälpa till: På sjukhus och flygplatser, i bilar och dataspel. Strax ingick de i den betydande del tillvaron som många ägnar åt nätet och dess sociala medier. De såväl hjälpte som stjälpte i denna miljö, där de spred information och desinformation, samt ett (inte oändligt men) mycket stort antal kattbilder. En hel del av arbetet bestod i att locka sociala mediers användare att ägna så många timmar som möjligt åt arbetsgivarens plattform.

I november 2022 släppte OpenAI några AI-resurser som per omgående väckte intresse bland såväl professionella som diverse lekmän: ChatGPT och DALL-E2.

ChatGPT är en språkförståelsemodell vilken utifrån inmatade förfrågningar genererar text som liknar mänsklig text. DALL-E 2 är en banbrytande AI som har förmågan att skapa högkvalitativa bilder utifrån textbeskrivningar.

Vad utmärker då givande förfrågningsformgivande?

En förutsättning för samarbetet mellan människa och AI är vad engelskan benämner ”prompt engineering,” vilket fritt kan översättas som förfrågningsformgivning. Detta sätt att tänka och skriva är tämligen nytt, och innefattar väl utformade förfrågningar med syfte att ledsaga AI:n på bästa möjliga sätt. Förfrågningsformgivandet hjälper till att vägleda språkförståelsemodellen så att den skriver en text som är relevant och som håller sig till ämnet. Detta blir särskilt viktigt då det arbetas med språkmodeller av allmän (alltså icke-specialiserad) karaktär. Förfrågningsformgivandet kan dessutom bidra till att dämpa partiskhet, och främja texter som är inkluderande, rättvisa, och hänsynsfulla.

Det tycks tydligt att detta samarbete mellan människa och AI kommer att bli grundläggande för många verksamheter de närmsta åren – kanske flera årtionden framöver – och den som utvecklar sitt förfrågningsformgivande – sin förmåga att samtala med maskiner – utvecklar en förmåga som kan visa sig vara oerhört användbar, i denna den fjärde industriella revolutionen.

Vad utmärker då givande förfrågningsformgivande? Det beror naturligtvis på situation, uppgift, och språkmodell.

Följande kan dock tjäna som utgångspunkter då information söks:

Skriv specifikt. Skriv klart och tydligt vad uppgiften går ut på. Detta hjälper AI:n att förstå vilket slags svar som förväntas av den, och gör tvetydigheter mindre troliga. 

Stöd Opulens - Prenumerera!

Opulens utkommer sex dagar i veckan. Prenumerera på Premium, 39 kr/mån eller 450 kr/år, och få tillgång även till de låsta artiklarna.
På köpet får du tre månader gratis på Draken Films utbud (värde 237 kr) av kvalitetsfilmer, 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker och kan delta i våra foto- och skrivartävlingar.
PRENUMERERA HÄR!

Skriv om det väsentliga. Detta hjälper språkförståelsemodellen att hålla sig till ämnet.

Skriv kärnfullt. Undvik överflödig information. Detta hjälper modellen att fokusera på uppgiftens viktigaste aspekter.

Skriv i enlighet med de träningsdata som används för att finjustera AI:n.  Fokusera exempelvis på att använda rätt terminologi för ett visst ämne. Detta hjälper språkmodellen att generera text som till stil och innehåll liknar dessa data. Träningsdata av detta slag kan hittas i offentligt tillgängliga bestånd av data, i ett ämnes forskningsartiklar, och även i publicerad dokumentation angående språkmodellen.

Allt detta skrivande visar att skrivandet, denna antika teknologi, förblir relevant. Förmågan att kunna uttrycka sig väl i text, förblir relevant.

EMIL SIEKKINEN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

katter, katt, leva med katt, kattliv

Kattliv

ESSÄ. “Deras tassavtryck finns kvar på hela vårt varande. Vi rör oss
0 0kr