Musikaliskt träffsäkra dikter

Litteratur/Kultur
Ann Jäderlund (foto: Ulla Montan)

TRÄFFSÄKERT. Den musikaliskt träffsäkra och samtidigt säregna rytmen är ändå i Ensamtal det starkast bestående intrycket, skriver Tommy Gunnarsson om Ann Jäderlunds nya diktsamling. 

 

 

Ensamtal av Ann Jäderlund
Albert Bonniers Förlag

I Wien våren 1947 möttes Paul Celan och Ingeborg Bachmann för första gången. Celan är då en statslös jude på flykt ifrån Bukarest och Bachmann på väg att disputera som doktor i filosofi. De inleder båda en kortvarig romans innan Celan beger sig till Paris. Efter ett halvår lång tystnad inleder de båda en brevväxling som ska vara i 14 år. Det är denna brevväxling som är utgångspunkten för Ann Jäderlunds nya diktsamling Ensamtal.

Det är svårt att exakt säga vad Jäderlund tagit fasta på i brevväxlingen, men klart är att dikterna, som är mycket korta och fåordiga, inte presenterar något biografiskt stoff.

De biografiska personerna Celan och Bachmann är närmast osynliga i dikterna, och det är omöjligt att veta vem det är som talar, och istället tycks Jäderlund med utgångspunkt i deras brevväxling velat frammana en existentiellt allmänt menad poesi om kärlek, isolering, passion, svartsjuka, frihet och längtan.

Ensamtal är en förhållandevis lättsmält diktsamling av Jäderlund, och de korta, minimalistiska dikterna påminner mer om hennes tidigaste diktsamlingar än något ur hennes senare poetiska produktion som präglats av större ordrikedom. Redan bekant med Jäderlunds kompromisslöst introverta poesi blir man nästan häpen när Jäderlund bjuder på blixtpoetiska ögonblick som: Det är/ hemma/ där floden/ blir glad.

Prenumerera på Opulens nyhetsbrev gratis!

 

Begriplighetsdebatten gällande samtidspoesin är sedan länge förbi, likväl är Ensamtal en diktsamling av Jäderlund som hela tiden lockar till tolkning. Bakom mystiken kan man nästan skönja en dold allmänt menad mening i liknande rader som dessa:

Det bränns
idag det är
viljan jag
glömmer
du kan
vända på roten
synas svälja
den brister
vara glad

Den musikaliskt träffsäkra och samtidigt säregna rytmen är ändå i Ensamtal det starkast bestående intrycket och det som gör detta till lyrik som man ständigt kommer vilja återkomma till.

TOMMY GUNNARSSON

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

Advent

NOVELL. Två gånger har Hanna-Linnea Rengfors varit pristagare när Opulens anordnat novelltävling.
Gå till Toppen