Mot alla odds

Litteratur.

STRIDSSKRIFT. ”Skarpa, träffande och skoningslösa men också illusionslösa iakktagelser om det samhälle vi lever i” (Foto: Bild på Mattias Jeschko-Edberg av Mette Ottosson)

Som vi konstaterar i programförklaringen för Opulens så har dagstidningarnas kultursidor försvagats samtidigt som ledarsidorna fått en stärkt position. Som jag ser det började den utvecklingen redan i det tidiga 00-talet för att sedan accelerera i takt med att tidningsledningarna gjort allt fler besparingar.

Sparkpaket har följts av stålbad med hänvisning till en tidningskris som bara delvis kan skyllas på effekterna av samhällets digitalisering. Det har inneburit att det finns många intressanta nya röster som aldrig har släppts in på kultursidorna.

Jag vantrivdes alltmer i 00-talets kulturklimat, jobbade allt mer på schemalagd tid med redigering, under allt större tidspress, och publicerade mig i allt mindre omfattning. Samtidigt såg jag hur kultursidorna långsamt försvagades. Men det var också en tid då jag utforskade och upptäckte nya namn på webben. Ett av dessa nya namn var en skribent från Lund, Mattias Jeschko-Edberg. Han skrev också poesi men debuterade 2010, med den på en och samma gång krasst realistiska och prosalyriska novellsamlingen, Goplana.

Vid det laget hade jag själv slutat på jobbet jag haft i nästan 25 år och bestämt mig för att, mot alla odds, satsa på att skriva på heltid. Så kom det sig att jag recenserade Jeschko-Edbergs starka poesidebut Eldträd tidig morgon. Den innehåller dikter som placerar sig mitt i den dagsaktuella debatten och gestaltar ett existentiellt motstånd mot förtryckande strukturer. Därför blev jag inte förvånad när det aviserades att han skulle utkomma med en bok som innehåller samhällskritiska texter — Och en konung trädde in i mörkret: Artiklar och kommentarer.

Det är en blandning av texter om allt från Irakkriget till Wittgenstein. Men det är en också bok med överraskningar, som en text om tv-serien The Wires skapare, Fox News, Malmö och Baltimore. Boken har utkommit på det lilla, nystartade Sapeur förlag och då behöver inte någon tvingande marknadslogik följas. Författaren är inte känd från tv och har inte heller ett långt och omfattande författarskap att luta sig mot. Den har inget specifikt säljande tema och innehåller en genreblandning.

Det skulle kunna kallas ett slags scrapbook och sådana brukar endast ”kändisförfattare” utkomma med. Det är förstås en kommersiellt omöjlig bok. Ändå ges alltså den här boken ut. Mot alla odds. Det är en anda som jag gillar. Återigen manifesteras ett slags nödvändigt trots mot de rigida och tvingande strukturer som förstärkts av flera decenniers nyliberal hegemoni.

Texterna har tillkommit under ett tiotal år och vid läsningen noterar jag hur mycket som redan hunnit falla i glömska när det gäller 00-talets nyhetshändelser. Mattias Jeschko-Edberg friskar upp mitt minne, men han påminner samtidigt om hur effektivt den offentliga tystnaden kring besvärande frågor faktiskt fungerar. Genom mediekritiska granskningar och konkreta exempel lyckas han påvisa hur bortträngningar i offentligheten genomförs och vilka konsekvenserna blir.

Och en konung trädde in i mörkret hade kunnat göras till en renodlad stridsskrift. Den innehåller många skarpa, träffande och skoningslösa men också illusionslösa iakktagelser om det samhälle vi lever i och hur demokratin urholkats medan välfärden nedmonterats. Men den innehåller också personliga anteckningar och skisser. Författaren ger återkommande inblickar i sitt vardagliga liv och ställer det i relation till de stora sammanhangen. Boken får därmed en slags existentiell prägel och det förstärker intrycket av hela projektet som ett slags motståndshandling baserad i en livshållning.

Det hade varit underbart om det gavs ut fler böcker av det slaget.

CLEMENS ALTGÅRD
clemens.altgard@opulens.se

Alla artiklar av Clemens Altgård

 

 

Clemens Altgård är poet, frilansande kulturskribent och översättare bosatt i Malmö. Altgård var en av medlemmarna i den numera upplösta poetgruppen Malmöligan. Skrev även några pjäser på 90-talet. Altgård har verkat som kritiker i en rad tidningar och tidskrifter. Under senare år med en stark inriktning på scenkonst i alla dess former.

Det senaste från Litteratur

0 0kr