Jimmy Robert väcker frågor om kropp och identitet

Konst.
Jimmy Robert, installationsvy, Moderna Museet Malmö, 2023. (Foto: Helene Toresdotter.)
Jimmy Robert, installationsvy, Moderna Museet Malmö, 2023. (Foto: Helene Toresdotter.)

UTSTÄLLNING. Kristina Maria Mezei har sett Jimmy Roberts aktuella utställning på Moderna Museet i Malmö och konstaterar att det är en lyckad introduktion av ett i Sverige rätt så okänt konstnärskap.

Asymmetrisk grammatik
Jimmy Robert
Moderna Museet, Malmö
Utställningen pågår t o m den 3 september

Jimmy Robert, Untitled, Plie VI. (Foto: Kristina Maria Mezei)
Jimmy Robert, “Untitled, Plie VI”. (Foto: Kristina Maria Mezei)

Det är mycket som Moderna Museet i Malmö lyckas med genom Jimmy Roberts utställning.

I två till synes glesa rum introduceras ett relativt okänt konstnärskap i Sverige samtidigt som hans insatser får kommenteras genom några verk ur den egna samlingen.

Därtill fortsätter det samtal museet har fört kring bevarandet av rörelse genom performance och dans.

På ett till synes slarvigt och på snedden utlagt podium vilar två fotografier över varandra. Konstnären själv med armarna utsträckta och blicken gömd väcker frågor om kropp och identitet. Detta förstärks av ett textverk på väggen där referensen till dansaren Yvonne Rainer växlas mot slavarnas kroppsarbete.

Jimmy-Robert, "Descendances du nu", performance och tyg. (Foto: Kristina Maria Mezei)
Jimmy Robert, “Descendances du nu”, performance och tyg. (Foto: Kristina Maria Mezei)

Den performativitet som latent ligger i Roberts fotografier lyfts i mötet med verk av Marcel Duchamp.

Hans målning ”Nu descendent l’escalier” dekonstrueras och kommenteras i både ett stort tygstycke och genom involveringen av ett par kvinnliga konstnärer, Louise Lawler och Sherrie Levine, som även de kopplar till Duchamp.

En dansperformance får den omtalade trappan att röra på sig. Dansaren, med en av trappattrapperna som huvudbonad, kryper och dansar fram längs en linje på golvet till ett ljudverk av Ain Bailey, som Roberts har vävt in i sin installation.

Vi hör endast ifyllnadsljud från franskan. Absurt och lekfullt, men med ett allvar som vidgar konsthistoriska samtal över tid.

KRISTINA MARIA MEZEIinfo@opulens.se
KRISTINA MARIA MEZEI
info@opulens.se

Clemens Altgård är poet, frilansande kulturskribent och översättare bosatt i Malmö. Altgård var en av medlemmarna i den numera upplösta poetgruppen Malmöligan. Skrev även några pjäser på 90-talet. Altgård har verkat som kritiker i en rad tidningar och tidskrifter. Under senare år med en stark inriktning på scenkonst i alla dess former.

Det senaste från Konst

0 0kr