Jordan B Petersons lurendrejeri värre än fake news

Krönikor/Samhälle.
Jordan B Peterson (Foto: Gage Skidmore)

RUTTEN  PRODUKT. Om falska nyheter och propaganda kan ses som ruttna och illasmakande produkter baserade på osanningar är falsk intellektualism, om möjligt, ännu värre, skriver Vladan Lausevic apropå Jordan B Petersons popularitet.

 

 

”Jordan Peterson destroys Annie Lööf!” och ”Annie förnekar biologiska skillnader mellan män och kvinnor”. Efter att den kanadensiske psykologen och professorn Jordan B Peterson hade gästat Skavlan, samtidigt som centerpartiledaren Annie Lööf, skrevs sådana kommentarer av Petersons fans. Men Peterson är inte enbart känd för sitt intellektuella arbete utan också för att det går att påvisa stora brister i detsamma.

I vår tid upplever sig många politiskt deprimerade. Därför söker vi intellektuell stimulans, mening och svar på våra existentiella behov. Vi kan göra individuella val av idéer och finner tröst hos olika bloggare och ”influencers”. I grunden är det positivt att Jordan B Peterson medverkade i Skavlan så att hans argumentation kunde höras och bemötas i frågor om könsmakt och genus. Man ska ge människor rätt när deras argument stämmer och är faktabaserade.

Det är finns biologiska skillnader mellan mäns och kvinnors beteenden. Detta bekräftas av tester med apor som visar att aphannarna föredrar att leka med leksaksbilar medan honaporna föredrar dockor. Dessa apor kan knappast påstås vara kulturellt påverkade i sina val.

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”2″]

 

Att en del feminister hävdat att skillnader inte finns gör att Petersons åsikter är populära hos de som ser sig som feminismens motståndare. Men samtidigt väljer dessa då att inte ifrågasätta uppenbara brister i Petersons resonemang.

Biologiska fakta säger inget om hur samhället bör vara organiserat. Att Centerpartiets ledare Annie Lööf vill se ett samhälle med färre skillnader mellan könen är ingen vetenskap utan hennes åsikter om framtidens utveckling. Den som inte håller med Lööf bör därför kunna presentera alternativ, såvida man inte tycker att könsrollerna ska vara som på 1800-talet. Petersons fans, främst män, menar i vissa fall att han är den främste intellektuelle i dagens värld. Men en sådan inställning måste ses som problematisk och intellektuellt begränsande. Om Peterson verkligen är den bästa världen kan skåda idag så ser inte framtiden ljus ut.

Påståenden om att Peterson är en intellektuell kung baseras på sådant som att han har tjugo år av arbete bakom sig, miljontals sökningar på YouTube och tusentals citeringar på Google Scholar. Men att vara professor är inget meriterande i sig om ens argument visar sig vara dåligt underbyggda. Historien kan uppvisa en lång rad akademiker som med tiden visat sig ha fel eller ha gett sitt stöd till olika extrema och totalitära aktörer som fascister och leninister. Alla referenser på Google Scholar är inte nödvändigtvis positiva i sig. Inte heller blir bokillustrationer vetenskapliga bara för att de är coola.

Inom akademien råder principen att professorer också kan fela. Mycket av det som Peterson säger är redan känt sedan tidigare. Eller banalt. Som att man ”ska städa sitt rum” och ”vara en god lyssnare”. I andra fall är Petersons resonemang så abstrakta och flummiga att man antingen inte förstår vad han menar eller kan tolka in vad som helst i budskapet.

”Han säger det man tycker” sa Rikard Sivard, medlem i JBP- sällskapet. Det är snararast ett exempel på att man inte har tänkt tillräckligt och lägger mer fokus på sina känslor. Exempelvis menar Peterson att miljöaktivister är naturdyrkande antihumanistiska ateister och att Gud har det högsta värdet i värderingshierarkin. Men vad betyder det och hur rimliga är dessa påståenden?

Politiskt presenterar sig Peterson som klassiskt liberal men han ser också på samhället som en organisk enhet och hans individualism är anti-vänster. Petersons ideologi är knuten till äldre former av konservatism vilket även förklarar att många liberaler har en negativ inställning till eller ifrågasätter Petersons intellektuella och politiska agenda.

Man kan säga att Peterson i första hand är anti-vänster, vilket förklarar varför många borgerliga sympatisörer i Sverige tycker om hans arbete då dessa ogillar feminister och ekologister. På frågan om han stödjer samkönade äktenskap svarar Peterson att det är en ”tuff fråga” för honom, bland annat eftersom samkönade äktenskap stöttas av ”kulturmarxister”. Peterson drar alla sina motståndare över en kam genom stämpla dem som anti-västerländska postmodernister och kulturmarxister trots att postmodernism och marxism är europeiska och västerländska idéer.

Det är också absurt att hävda att Black Lives Matters aktivism kan “leda till Sovjetunionen”. Inte heller finns det stöd för att den kanadensiska lagen om mänskliga rättigheter för transpersoner vore en katastrof för frihet och demokratin, något som Peterson blev känd genom att hävda. Peterson har dessutom uttalat sig klimatförnekande och ovetenskapligt eftersom han inte ser klimatförändringar som människoskapade.

En del av förklaringen till Petersons popularitet beror på att europeisk och amerikansk konservatism befinner sig i en idékris då den utmanas av högerpopulismen vilket gör att högerorienterade individer hittar stöd hos aktörer som benämns som Intellectual Dark Web. Populariteten hos Peterson bygger till stor del på att han agerar mer som en livsstilscoach än som intellektuell och akademiker. Hans målgrupp är män som ofta mår dåligt, upplever vilsenhet och brist på förebilder och känner sig missgynnade av feministiska strömningar.

Det demokratiska samtalet och den globala samhällsutvecklingen är beroende av ”idéernas marknad” där intellektuella konkurrerar med varandra och får återkoppling av sina konsumenter. Om falska nyheter och propaganda kan ses som ruttna och illasmakande produkter baserade på osanningar är falsk intellektualism, om möjligt, ännu värre.

Enkla och flummiga budskap är just bara förenklade verklighetsbeskrivningar där vi kan finna tröst, men de leder inte till bättre lösningar på de problem vi har. Även om vi som män och kvinnor i vissa avseenden skiljer oss åt biologiskt och fysiologiskt är det inget som säger att vi måste eller ens bör organisera samhället efter stereotypa könsroller. Vi har alltid möjlighet att forma samhällslivet genom rationella argument. Vi behöver inte köpa ”falsk intellektualism”, utan kan att istället välja mer meningsfulla och förnuftigare idéprodukter.

VLADAN LAUSEVIC
vladan.lausevic@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Vladan Lausevic

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Krönikor

0 0kr