Kartläggning av Kapten Haddocks språk

Litteratur.
T v: Kapten Haddock. T h: Björn Wahlberg. Montage: Opulens.

ORDBOK. Björn Wahlberg har skrivit en nödvändig ordbok för alla Tintinälskare, men även för folk med ett intresse för ord, skriver Bo Bjelvehammar.

 

Kapten Haddocks ordbok. Från alabasterskalle till ökenråtta av Björn Wahlberg
Cobolt

Tintins äventyr är en av alla tiders mest populära serier, som har översatts till över hundra språk och dialekter. En av de mest färgstarka karaktärerna i serien är kapten Archibald Haddock, med en kolerisk läggning, som skapar hans särmärke. Till det bidrar starkt det rika och varierade ordförrådet av fantasifulla eder, tillmälen och förolämpningar.

Tintinkännaren och översättaren Björn Wahlberg har i den nu aktuella Kapten Haddocks ordbok både förtecknat och förklarat 240 kraftuttryck ur kaptenens vokabulär.

Denna genomgång spänner från klassiska uttryck som anfäkta och anamma, bomber och granater, krabbsaltade tångräkor till ovanliga ord och märkliga nybildningar som grobian och rullsvansapa. Den senare är ett bra exempel på hur Kapten Haddock tänker, när han kommer i affekt och de vanliga orden inte räcker till, då tillverkar han nya, han använder och förstärker kända ord, eller så gör han en nybildning. För att finna ett förolämpande och nedsättande kraftuttryck. Han skapar det i stunden, för att öka oktanhalten när det gäller förolämpningen,

Rullvansapa är ett bra exempel med en äkta förlaga i kapucinapan, och med släktingar, som gärna Kapten Haddock använder i andra sammanhang som babian, markatta och vrålapa, alla som nedsättande uttryck.

Björn Wahlberg skriver initierat och väl, om ordens ursprung, han gör effektfulla härledningar och berättar ofta i vilka album som det går att finna de mustiga ordsvallen.

Kapten Haddock har en sällsynt kreativitet i ordbildningsförmåga, när han blir arg och valt sina fiender, då kommer de sällsamma orden och tilltalen, mest på ett humoristiskt och träffande sätt. Det är inget direkt råskäll, mer av språkliga finurligheter och experiment.

Björn Wahlberg har skrivit en nödvändig ordbok för alla Tintinälskare, men även för folk med ett intresse för ord. Det är svårt att själv använda Kapten Haddocks ord, de tillhör honom, på nåt sätt, hans egenskapade ordvärld.

BO BJELVEHAMMAR
bobjelvehammar@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

Resa i slutna rum

FANTASI. Mathias Jansson reflekterar över och resonerar kring hur fantasin kan bli
0 0kr