Språklådan: Vad är diskurs?

Kultur.

SPRÅKFRÅGA. Kan du en gång för alla förklara vad ordet diskurs betyder? Det är väldig löst i kanten och dimmigt tycker jag./ Martin 

 

 

HAR DU OCKSÅ EN SPRÅKLIG FUNDERING? STÄLL DIN FRÅGA TILL: sprakladan@opulens.se

Att det är löst och dimmigt är du nog inte ensam om att tycka. Det har kommit att bli något av ett akademiskt buzzword, men om jag säger att det är den diskussion och terminologi som bygger upp en mentalitet, blir du klokare då?

Kanske inte, men låt mig ta ett exempel. Ord har en förmåga att associeras med varandra, att samlas i kluster och om vi tar orden rationalitet, kyla, styrka, logik och vetenskap så kan vi säga att detta ingår i ”manlighetens diskurs”.

Med andra ord är en diskurs något som fungerar som en boja eller ram för vad som kan sägas eller göras, och då kan vi också säga att diskurs är kopplat till makt, för vem har styrkan och kraften att ändra den?

Själv anser jag det är ett ord som är urvattnat, och faran är att om vi bara ser att allt är diskurser, hamnar vi i en slags total kunskapsnihilism och kan inte säga att något är rätt eller fel ur en objektiv synvinkel utan bara konstruktioner och del av en rådande diskurs.

Ett tydligt exempel finns inom genusvetenskap och feministisk teoribildning där det anses att könsroller till största delen är socialt konstruerade. Den akademiska världens enfant terrible Jordan Peterson hävdar däremot att det är neurologiskt betingat, det vill säga i någon bemärkelse mer objektivt naturvetenskapligt och inte bara en del av en – ja du gissade ordet! – diskurs.

JESPER NORDSTRÖM
jesper.nordstrom@opulens.se

 

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Kultur

0 0kr