Hur ska vi fira livet?

Existentiellt.
Montage: Opulens. (Grundbild: Pixabay.com)

PANDEMINS TID. “Påsken fick mig att minnas hur traditioner och högtider är sätt att göra tiden begriplig och meningsfull”, skriver Nathan Hamelberg.

Påskfirandet världen över 2021 sammanföll med att den absoluta majoriteten av jordens befolkning levt med restriktioner, isolering eller lockdown i ett drygt år. Att ens veta hur lång tid det är behövde jag kolla upp; det känns som om min tidsuppfattning håller på att malas ner och endast årstidernas ändring håller den intakt. En del skolelever kommer ha gått halva sin gymnasietid med coronarestriktioner när majoriteten av Sveriges befolkning vaccinerats. Släktingar som bor i olika länder men setts regelbundet har inte sett varandra sedan pandemin bröt ut. Pandemin har med andra ord slagit mot tiden.

ANVÄND DENNA!
NATHAN HAMELBERG
nathan.hamelberg@opulens.se

Nathan Hamelberg är skribent med förflutet som krönikör på Arbetaren, Fria Tidningar och ETC såväl som essäist på Ottar, Kom Ut!, Tecknaren, Fronesis och Ord & Bild. Till vardags verksam med våldsförebyggande arbete i Stockholm.

Det senaste från Existentiellt

0 0kr