Kultur är allas angelägenhet

Krönikor.
Vad händer när människor i två års tid tvingats avstå från kultur i extremt stor utsträckning? undrar Nathan Hamelberg i dagens krönika. (Montage: Opulens. Bakgrundsbild: Geralt / Pixabay.com.)

VALÅR. “Under två år har biobesök, museer, konserter, teaterbesök, idrottsevenemang, festivaler och kulturfester fått stå åt sidan. Att då blåsa till strid mot kulturen behöver inte nödvändigtvis vara det smartaste populistiska draget”, skriver Nathan Hamelberg.

2022 och det är valår och valrörelse. Kultur är därmed en massa motsägelsefulla saker samtidigt. Å ena sidan syndabock: kultur är anledning till samhällets förfall. Å andra sidan något skyddsvärt: vår kultur måste skyddas från De Andra. I det senare fallet är så klart kultur bara en markör för vi och dom. Men den här spänningen gör att vi kan vänta oss att kulturen – trots att den bara stått för ungefär en och en halv procent av statliga budgetar de senaste årtiondena – kan bli stridsfråga av rang.

ANVÄND DENNA! 2021
NATHAN HAMELBERG
nathan.hamelberg@opulens.se

Nathan Hamelberg är skribent med förflutet som krönikör på Arbetaren, Fria Tidningar och ETC såväl som essäist på Ottar, Kom Ut!, Tecknaren, Fronesis och Ord & Bild. Till vardags verksam med våldsförebyggande arbete i Stockholm.

Det senaste från Krönikor

0 0kr