Avdelning

Krönikor - sida 2

Lars Anders Johansson framhåller vikten av tillgång till antikvariat. (Montage: Opulens. Bakgrundsbild: Pixabay.com)

Länge leve antikvariaten!

Krönikor.

ANTIKVARIAT. ”Den som vill tillägna sig litteratur från svunna epoker kommer inte att kunna förlita sig på vare sig bibliotek eller bokhandlare i framtiden”,  skriver Lars Anders Johansson. Han framhåller vikten av välfungerande antikvariat i en tid av revisionism och censur.

Lars Thulin skriver om manligt och kvinnligt och att balans måste råda. (Montage: Opulens)

Det måste finnas balans mellan könen

Krönikor.

YIN OCH YANG. ”Så det är kombinationen av manlig omvårdnad, som kan utföras av kvinnor, samt en kvinnlig typ av omvårdnad, som kan utföras av män, som gör att 1+1 blir 3.” Lars Thulin påminner oss om att det måste finnas en balans mellan könen.

Lars Thulin reflekterar över vad en avbruten vänskapsrelation kan få för konsekvenser. (Montage: Opulens)

Kan man göra slut med bästa kompisen?

Krönikor.

VÄNSKAP. ”Klart är att ett definitivt slut på en vänskapsrelation, en riktig skilsmässa, kostar på. För fler än de närmast berörda.” Lars Thulin diskuterar manlig vänskap.  

Lars Anders Johansson. (Montage: Opulens)

Kalla en mumie för en mumie!

Krönikor.

FÖRDUMNING. Museibesökare ska förmås visa större respekt för mänskliga kvarlevor. Samtidigt ska framstående personligheter från det förflutna rensas bort, om de haft tvivelaktiga politiska ståndpunkter. Vårt neurotiska förhållningssätt till historien gör oss dummare, menar Lars Anders Johansson.

I dagens krönika varnar Lars Thulin för hot mot yttrandefriheten. (Montage: Opulens)

Varför ska vi förbjuda Tom Jones?

Krönikor.

DELILAH. ”I förlängningen skapas acceptans för att rensa och förbjuda mycket annat som inte passar in i ett korrekt sammanhang.” Lars Thulin undrar vad som bör och inte bör tas bort från vårt kulturarv. Han ser också ett hot mot yttrandefriheten.

Illustration: Opulens. Återfödelse, hopp, fågel, fågel fenix

Gussy: ”Återfödelsen”

Krönikor.

HOPP. ”Jag befinner mig plötsligt mitt i världskaoset där jag på denna lilla plats i vårt nordliga land blir påmind om Nato, Amerika, Ukraina och Ryssland,” skriver Gussy.  Men han hyser ett hopp. Snart kommer den: Återfödelsen.

I dagens krönika framhåller Lars Thulin vikten av att inte låta ett ytterlighetsparti fjärrstyra regeringen. (Montage: Opulens)

Sverige – vi delar om!

Krönikor.

POLITIK. ”Nu är det allvar och ingen lek.” Lars Thulin diskuterar orsaker till varför Sverige är i behov av en samlingsregering.

0 0kr