Tagg-arkiv

Max Melgar - sida 2

Liv i Kosmos: Luxpotensus

Underskruvat.

RYMDCIVILISATIONER. Opulens har som bekant köpt rättigheterna till artiklar av Max Melgar ur den populärvetenskapliga tidskriften Liv i Kosmos. Den här veckan berättar han om en planet med ovanligt stark lyskraft.

Liv i Kosmos: Den otäcka svampplaneten

Underskruvat.

RYMDCIVILISATIONER. Opulens har som bekant tidigare köpt rättigheterna till artiklar av Max Melgar ur den populärvetenskapliga tidskriften Djur i kosmos. Sedan en tid heter den numera Liv i Kosmos och har vidgat perspektiven. Den här veckan berättar Max Melgar om en besynnerlig och otrevlig svampplanet.

Liv i Kosmos: Den mystiska planeten

Underskruvat.

RYMDCIVILISATIONER. Opulens har som bekant tidigare köpt rättigheterna till artiklar av Max Melgar ur den populärvetenskapliga tidskriften Djur i kosmos. Den har nu bytt namn till Liv i Kosmos och vidgar perspektiven ytterligare. I dag får vi veta mer om riket Absconditus, på planeten Illusinus, som finns men samtidigt inte finns.

Liv i Kosmos: Azorinska rikets sagor

Underskruvat.

RYMDCIVILISATIONER. Opulens har som bekant tidigare köpt rättigheterna till artiklar av Max Melgar ur den populärvetenskapliga tidskriften Djur i kosmos. Den har nu bytt namn till Liv i Kosmos och vidgar perspektiven ytterligare. Det innebär att vi idag kan ta del av Max Melgars skildring av den azorinska civilisationen.

Liv i Kosmos: Lucidus Volucres

Underskruvat.

OKÄNT LIV. Opulens har som bekant tidigare köpt rättigheterna till artiklar av Max Melgar ur den populärvetenskapliga tidskriften Djur i kosmos. Den har, efter vissa interna stridigheter, nu bytt namn till Liv i Kosmos och vidgar perspektiven ytterligare. Det innebär att Max Melgar framöver kommer att utöka sitt bevakningsområde.

Djur i kosmos: Horrendum Musicis Animalus

Underskruvat.

OKÄNDA DJUR. Opulens har köpt rättigheterna till en rad artiklar av Max Melgar ur den högt aktade populärvetenskapliga skriften Djur i kosmos. Den här gången har turen kommit till Horrendum Musicis Animalus.

Djur i kosmos: Bombus Bellum

Underskruvat.

OKÄNDA DJUR. Opulens har köpt rättigheterna till en rad artiklar av Max Melgar ur den högt aktade populärvetenskapliga skriften Djur i kosmos. Den här veckan handlar det om Bombus Bellum. Tidigare Melgartexter hittar du här.

Djur i kosmos: Magnus Oculus

Underskruvat.

OKÄNDA DJUR. Opulens har köpt rättigheterna till ännu en artikel av Max Melgar ur den högt aktade populärvetenskapliga skriften Djur i kosmos.  Förra veckan avhandlades Tres Oculus Cristatus. Nu har turen kommit till det minst lika märkliga djuret Magnus Oculus. 

Tres Oculus Cristatus

Underskruvat.

OKÄNT DJUR. Opulens har köpt rättigheterna till en artikel av Max Melgar ur den högt aktade populärvetenskapliga skriften Djur i kosmos. Det handlar i detta fallet om ett för det stora flertalet okänt djur.

0 0kr