Djur i kosmos: Bombus Bellum

Underskruvat.
Insekten Bombus Bellum, så som konstnären Igor Wombolowski har försökt gestalta den baserat på tillgänglig information. (Illustration: Igor Wombolowski)

OKÄNDA DJUR. Opulens har köpt rättigheterna till en rad artiklar av Max Melgar ur den högt aktade populärvetenskapliga skriften Djur i kosmos. Den här veckan handlar det om Bombus Bellum. Tidigare Melgartexter hittar du här.

Det finns en insekt på planeten K-U-K-801 som påminner om en humla men som har varit svår att fånga in för professor Gargani Darwus och hans laboratorieassistenter. Förklaringen till varför den är så svårfångad är att dess kroppshydda är med jordiska mått mätt gigantisk. Djurets längd är tre meter, höjden en meter och dess vikt är imponerande åtta kilo. Därtill rör den sig snabbt genom luften med hjälp av sina kraftfulla åtta oscillerande vingar som får en att osökt tänka på roterande helikopterblad. Och utöver det är den aggressiv, eller rättare sagt stridslysten, därav ordet Bellum i dess artnamn. Här kan också nämnas att den besitter en skräckinjagande svartskimrande gadd som är förbunden med en giftkörtel som har visat sig paralysera och förblinda oförsiktiga inkräktare. Och trots att gadden är väl synlig tycks det finnas våghalsiga angripare som helt underskattar det livsfarliga vapen som Bombus Bellum är bestyckad med.

Vad gäller angripare så kan man som kuriosa i förbigående nämna att när den storväxta insekten vilar – oftast under ett av blad ymnigt grenverk – så söker sig små bevingade insekter till ett slags urgröpta utrymmen under Bombus Bellums nackparti där de samlas för att förtära en näringsrik och söt saft som utsöndras ur värddjurets körtlar. I gengäld larmar insekterna Bombus Bellum – genom att anta olika färger – när ett rovdjur närmar sig. Till saken hör att insekterna inte sällan flyger på höga höjder vilket renderar dem en bra överblick över närområdet och de kan därmed upptäcka faror i god tid. Med andra ord bidrar denna symbios till värddjurets välmående.

Bombus Bellum är inte social – den bildar inga samhällen – utan är en utpräglad enstöring. Professor Darwus har aldrig tidigare stött på utomjordiska bevingade insekter som lever likt eremiter, och som därtill tycks har gener som eliminerar – och detta är mycket anmärkningsvärt – de artfränder som av misstag flyger inom dess hårt kontrollerade revir, som för övrigt kan sträcka sig uppåt tio kilometer. Vi talar om en insekt som med otvivelaktig framgång försvarar sitt territorium; i just denna enskilda insekts revir kan man finna 28 andra mindre Bombus Bellum som är nedstuckna och vars kroppar är våldsamt sönderslitna. Alldeles riktigt har vår bastanta insekt vassa käftar som effektivt kan trasa sönder intet ont anande inkräktare så att de genomgår en veritabel metamorfos, då de övergår till att bli slemmiga livlösa kroppsdelar.

Professor Gargani Darwus har vid ett tillfälle yttrat att ”vår bevingade Bellum är inte en insekt som man vill ha i sitt hem eller på ett party, kort sagt, det är en varelse som man bör undvika under dygnets alla timmar”. Det är bara att instämma med professorns utsaga och man får innerligen hoppas att kaptenen på professorns skepp inte får för sig att smuggla med sig denna fasansfulla jätteinsekt till vår planet Jorden eller för den delen någon annan planet.

MAX MELGAR
info@opulens.se
Anmäl dig här för att bevaka Max Melgars artiklar:

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Underskruvat

0 0kr