Lyrik: Den långa sommaren

Prosa & poesi.
Bild: Pixabay.com. Digitalt bearbetad av Opulens.

DEBUT. Idag har vi nöjet att publicera en dikt av Nanna Skoglund, en poet som nu publiceras för första gången.

Nanna Skoglund och är född 1996 i Gävle där hon också växte upp. Numera bor hon i Uppsala där hon studerar idéhistoria. Skoglund började skriva dikter sommaren 2019 och har inte blivit publicerad förut. Hon tycker om poesi för att, som hon säger: “det finns saker som bara går att uttrycka genom poesi. Det är ett sånt ofiltrerat uttryck av känslor och upplevelser”.

Den långa sommaren skrev Skoglund mellan sommaren och vintern 2020. Den kan ses som en kommentar till både klimatförändringarna och pandemin som gav oss en grön jul med fördragna gardiner.

CAROLINA THELIN

Den långa sommaren

värmen stiger

hjärnan tröttnar

en lång, lat sommar                                         // och barnen gör snögubbar

vi äter inte lika mycket

under sommaren                                              // formar den hårda kramsnön

det kan gott dra ut

över hösten                                                      // till snöbollar

då slipper vi skörda

brinn ned istället                                              // som de kastar

jag vill bada

i sommar är allt gyllene                                   // fångar pudersnö på tungan

håll ut så länge du kan

den svenska vintern är ändå för kall                // och önskar

NANNA SKOGLUND
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr