Littestraden: Tre dikter av Albin Torstensson

Prosa & poesi.
rymden, rymdbild, rött moln
Illustration: Geralt / Pixabay.com

LYRIK. I dag har vi glädjen att presentera tre dikter av Albin Torstensson ur en ännu inte utgiven diktsamling.

Under vinjetten Littestraden publicerar vi på lördagar dikter och noveller av skribenter som inte är medarbetare i magasinet. Skicka bidrag till poesi@opulens.se

Albin Torstensson, född 1995, är författare, poet och har en magister i praktisk filosofi. I sitt skrivande är han inspirerad av författare såsom Franz Kafka, Karin Boye, Jorge Luis Borges, och Bodil Malmsten. Utöver poesin arbetar Torstensson just nu med flera romanprojekt och akademiska artiklar.

Nu är vi glada över att publicera tre dikter från hans ännu inte utgivna diktsamling Konvulsion– en berättelse om det mardrömslika i att känna att man absolut inte passar in i det samhälle och den tidsanda man föddes in i. En känsla av att vara inlåst fastän omgiven av frihet, en känsla av att inte kunna fly, fastän världen ligger vid ens fötter.

CAROLINA THELIN

 

 

En fråga att uppmärksamma

 

lyssna till imperativet: förskingra er alla till ljudet av blåsorkestern!

 

                     har du koll på din egen intelligenskvot?

                     vilken percentil, min sköna?

                     är du passionerad över din intelligenskvot?

 

 

det är vanligt med intelligenstester för att kvalificera sig till tak över huvudet

 

länge leve larverna

                     som ringlar under dunkel belysning

 

att leva är att suga av en slak kuk

att vara död är att verkligen vara död

                                           

                      så, i varje fall kan man ju ändå anstränga sig för att lukta gott

 

 

 

de undrade

är du tillräckligt intresserad

                   tillräckligt fokuserad

                        passionerad

är du tillräckligt passionerad?

                     

 

jag ville ju bara andas

                      och läsa då och då

men jag undrade såklart, jag också

 

det är en fråga att uppmärksamma

uppdaga

                        föra

        till den så kallade dagordningen

det har kommit till någons kännedom

att din natur inte är klarlagd

                                           

                                                                 [detta måste uppdagas]

komma in till dagens ljus

 

har du [verkligen] tillstånd

till uppehälle?

 

uppehälle – det som krävs för att finnas till

 

har du [verkligen] tillstånd

att finnas till?

 

 

Jurassic Park

 

jag är inget barn längre

 

aldrig igen

 

den som tappat tron                                                                             [på illusionen]

finner den

                                                                                       aldrig igen

 

jag är döende

varse min egen dödlighet

                                                                                       aldrig igen

odödlig som förr

 

 

                                    mina första två minnen

                                                                 Jurassic Park

                                                                 där de försökte äta alla barnen

                                                                 men där advokaten dog först

                                                                 dvs. en idyll

                                                            jag fick se fastän jag var alldeles för liten

 

och att jag går nedför en trappa till gräsmattan på bakgården

 

förstå besvikelsen när dinosaurier inte finns

på den vägen var det

min barndom är härmed sluten

 

 

Zombie

 

jag försöker fästa samman mina sår med tejp

som inte fäster

i ruttnande kött

 

mitt kött ruttnar

likmaskar väller genom mina ådror

torkade

                                                                 jag drar ut dem en och en

                                                                 kravlandes

ännu larver

                                                                 om några dagar

                                                                                                             flugor

 

mitt blod är trögt

svart till färgen

blandat med var

var är gult, som solen, smörblomman, snoret

avvaktande skär jag

genom huden

rutten är den

torr utanpå

                                                                 som pergament

fuktig inunder

jag skär i ruttnande kött och gräver

ingen vätska orkar leta sig fram längre

 

 

 

 

                                                                levande och död rör jag mig fram över gator

                                                                levande och död frammanar jag ett leende

                                                                levande och död svarar jag

                                                                levande och död blundar jag

 

lyssnar

till flugornas surr

jag söker ett liv som ännu inte finns

Under vinjetten Littestraden publicerar vi på lördagar dikter och noveller av skribenter som inte är medarbetare i magasinet. Skicka bidrag till poesi@opulens.se
ALBIN TORSTENSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr