Undantagsreklam #3

Samhälle.
Collage: C Altgård / Opulens

ÖLVIRUS. I ett reportage i Dagens Nyheter beskrivs hur ett österrikiskt skidparadis förvandlades till smitthärd. Något Omni refererar i korthet här.  Samtidigt har pandemin gynnat försäljningen av ett visst ölmärke runt om i världen – ”Ölmärket alla pratar om.” Likväl gör företaget en miljardförlust, vilket bland annat hänger samman med den drastiska nedstängningen av den kinesiska nöjessektorn. En av tillvarons och marknadens många paradoxer. Men vi får hoppas att det går bra nu!

Tidigare publicerad undantagsreklam hittar du här.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Samhälle

0 0kr