Noterat: Straffbeskatta MAGA-turister i EU!

Noterat.
Straffbeskattning, Trump säger sig vilja införa 10 procent skatt på alla varor som importeras.Med tanke på hur lite som Trumpröstande bryr sig om omvärlden föreslår jag att vi i sann Joseph MacCartey anda inför åsiktsregistrering och lägger tio procent på allt som Trump sympatiserade turister konsumerar i Europa.
Montage: Opulens. (Grundbild: Pixabay.com)

STRAFFBESKATTA. Donald Trump säger sig vilja införa importtullar på 10 procent när det gäller varor som importeras till USA. Med tanke på hur lite som Trumps MAGA-väljare bryr sig om omvärldens väl och ve föreslår jag att vi i sann Joseph McCarthy-anda inför åsiktsregistrering när det gäller amerikanska turister. Sedan lägger vi minst tio procents straffskatt på allt som Trump-sympatiserade turister konsumerar i Europa.

Det kommer då att fungera som ett slags straffavgift för allt bröl och den vulgaritet som en genomsnittlig MAGA-amerikan utsätter oss för. Därtill blir det en markering av att vi egentligen inte vill dem här i EU med deras löjeväckande blandning av obildning, navelskådande arrogans och obryddhet om säkerhetsläget i världen.

Trump vill ju dra sig ur Nato. USA har sedan länge haft ett inreseförbud för européer med ”fel” politiska åsikter. Så en straffbeskattning av Trumpväljare kunde ju vara ett lämpligt svar från Europas sida. Öronmärkta pengar som kan gå till bibehållen demokrati och säkerhetsarbete. De digitala förutsättningarna finns redan. ”Trumpröstare? Din biljett till Louvren blir 23 procent dyrare, eftersom du även ska betala för din allmänna vulgaritet och dumhet. Se för övrigt till att hålla snattran framför Mona Lisa!

JESPER NORDSTRÖM

LÄS FLER NOTISER

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Noterat

0 0kr