Individualister river ner samhällsbygget

Krönikor/Kultur.
Bild: Pixabay.com. Digital bearbetning: Opulens.

DEMOKRATI. Det behövs institutioner som kan förena motsägelserna och övervinna individens isolering, det vill säga lokalpolitikernas egna viljor. Byråkratin ska arbeta i regeringens tjänst, men bara om denna verkar för allmänheten och inte förespråkar propagandacentraler, skriver Carolina Sundell i en text om hot mot demokratin.

 

 

Roland Poirier Martinsson kände sig tvungen i dessa tider att informera i Aftonbladet vad politik är under rubriken En skål för Trump och Bolsonaro. Följaktligen bör någon ta sig an att definiera staten och dess metamorfos. Begreppet staten används ideligen i krönikor och blir för ofta nersmutsat av debattörer som krasst inte vet vad det är för struktur som organiserar samhällslivet.

CAROLINA SUNDELL
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

0 0kr