Brexit gör Skottland till politiskt experiment

Krönikor.
Digitalt collage: C Altgård / Opulens. (Bakgrundsbild: Pixabay.com, men modifierad. SNP-symbolerna hämtade från partiets webbsajt.)

NATIONALISM. “För tillfället har SNP medvind och är idag ett av Europas mest framgångsrika partier. Men förr eller senare kommer partiet behöva hantera olika målkonflikter och motsägelsefulla positioner”, skriver Vladan Lausevic om Scottish National Party.

Utvecklingen i Storbritannien med Brexit och identitetspolitiska strider har gjort Scottish National Party (SNP), som är motståndare till Brexit, till det dominerande partiet i Skottland. SNP har sedan sitt bildande förespråkat utträde ur Storbritannien och partiet beskrivs ofta som nationalistiskt. Men SNP har även gröna och överstatliga ambitioner.

I samband med det senaste valet i Storbritannien läste jag den vänsterorienterade debattören Paul Masons eftervalsanalys. Mason menar att Labour förlorade röster till de “progressiva nationalisterna”, bland annat på grund av sin otydliga hållning vad gäller Brexit och EU.

Med progressiva nationalister syftar Mason på Labours främsta konkurrenter i Skottland, nämligen just Scottish National Party, som blev landets största parti. SNP brukar beskrivas med begrepp som skotska nationalister, progressiva nationalister och regionalister. Vilket dock allt mer framstår som motsägelsefullt och även märkligt med tanke på partiets utveckling under 2010-talet.

När SNP startade under mitten av 1930-talet var partiet ett obetydligt och litet parti som de allra flesta britter inte brydde sig om. Partiets krav var då som nu Skottlands utträde ur Storbritannien. SNP brukar också anses vara ett progressivt parti bland annat eftersom partiet menar att Skottland på egen hand skulle kunna bli mer likt välfärdsstater som Sverige. Partiet har också under de senaste åren presenterat sig som ett mer grönt parti och SNP ingår sedan tidigare i den gröna parlamentariska gruppen i Europaparlamentet.

Partiet blir ett sorts mellanting mellan vänster och höger.

Det som kan sägas vara märkligt med SNP är att benämningen progressiva nationalister inte stämmer överens med partiets utveckling. SNP har kampanjat hårt för att Skottland ska vara ett EU-land och att skottar europeiska medborgare. Partiet har också intagit migrationsvänliga positioner och har generellt en positiv attityd till mångfald och öppenhet. Partiet talar om behovet av grön omställning och en hållbar framtid.

Samtidigt driver partiet motsägelsefulla idéer och intar omöjliga positioner. Å ena sidan skotsk nationalism och kommunikation om självständighet, å andra sidan stödet för EU och Skottlands status som EU-land. För inget EU-land är helt självständigt eller suveränt. Att stödja EU är ofrånkomligen anti-nationalistiskt med övernationella styrelseformer och medborgarskap.

Partiet blir ett sorts mellanting mellan vänster och höger, inte riktigt enkelt placerat på GAL/TAN-skalan. SNP:s framgångar måste dock förstås som ett särskilt fall i den europeiska politiska kontexten. Inte bara med tanke på Brexit utan även i Storbritannien som är en asymmetrisk federation med olika regler för olika delar av landet. Det påminner om situationen i Katalonien där separatister och katalanska nationalister oftast vill att Katalonien ska vara en del av EU.

Frågan är därför hur SNP kommer utvecklas om partiet lyckas med sina ambitioner att separera Skottland från Storbritannien? För tillfället har SNP medvind och är idag ett av Europas mest framgångsrika partier. Men förr eller senare kommer partiet behöva hantera olika målkonflikter och motsägelsefulla positioner. Frågan är också hur Skottland ens ska kunna bli medlemmar med tanke på att EU nog kommer vilja förhindra det i förhoppningen att locka tillbaka hela nuvarande Storbritannien. Och Spanien kan använda sin vetorätt i rädsla för att Katalonien skulle följa Skottlands exempel.

Oavsett vad man anser i frågan om EU och Storbritannien är utvecklingen i Skottland väldigt intressant att följa.

Vladan Lausevic
VLADAN LAUSEVIC
vladan.lausevic@opulens.se

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Krönikor

0 0kr