Noterat: Osvenska byggnader

Noterat.
ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat
Montage: Opulens. (Grundbild: Pixabay.com)

APROPÅ. Tiden är ond. De gamla gudarna föraktas. Vi som alltid blotat till Oden och Tor ser nya konstiga religioner från trakten kring Miklagård breda ut sig. De tillber någon de kallar Vite Krist och det är något mycket mystiskt. Bland annat så äter de upp sin gud när de tillber honom.

De bygger också konstiga tempel med valv och kors och annan styggelse och till detta ska läggas särskilda hus för män och kvinnor. Byggnader de kallar kloster.

Vi måste bekämpa eländet! Jag, Blot-Sven, föreslår att vi bränner ner deras tempel och kloster och alla de märkliga böcker som finns där. Därefter får vi slänga ut alla dessa så kallade munkar och nunnor och präster och deras anhang så att vi äntligen kan få en sann nordisk kultur.

ANDERS KJELLSTRÖM

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr