Utställning ska motverka antisemitism i Malmö

Nyheter.
Judiska församlingen har skapat ett judiskt kunskapscenter i synagogan i Malmö. Utställningsproducenten Sofie Bergkvist och verksamhetsledaren Fredrik Sieradzki visar här upp en tidslinje – som byggts in i befintlig inredning – om judarnas historia i staden. (Foto: Johan Nilsson/TT)

ANTISEMITISM. Berättelser om Förintelsen och hårdrock på jiddisch. Judiska församlingen i Malmö har skapat ett kunskapscenter i synagogan för att motverka antisemitism i staden där judar ofta vittnat om en utsatthet.

– Det är viktigt att vi arbetar proaktivt, säger verksamhetsledaren Fredrik Sieradzki.

Judiska församlingens nya judiska kunskapscenter i Malmö synagoga invigs i oktober.
Syftet är dels att synliggöra judiska traditioner, församlingens historia och judisk kultur och dels att motverka antisemitism i Malmö.
De främsta målgrupperna är studiebesök från grundskole- och gymnasieskolor, men även universitetsstuderande, föreningar, arbetsplatser och allmänheten kan boka besök.
Vid ett inbokat besök går det att välja mellan olika pedagogiska program som riktar in sig på olika målgrupper. Exempelvis kan grupper från högstadiet och gymnasiet boka ett program om Förintelsen och antisemitism.
I det programmet ingår en workshop där deltagarna får diskutera händelser och personers upplevelser vad gäller Förintelsen och antisemitism. Fokus är att först, känna igen och agera mot antisemitism.
Finansiärer är Malmö stad, Kulturrådet och Region Skåne.
Samarbeten kring utställningen och de guidade turerna sker med kommunen, Malmö stadsarkiv, Forum för levande historia, Svenska kommittén mot antisemitism och Malmö universitet.
Källa: Judiska församlingen i Malmö

Ur hörlurarna strömmar den 97-åriga Lea Gleitmans röst. Från andra våningen och med utsikt över synagogans sal kan besökare ta del av hennes livsberättelse. Hon är överlevare av Förintelsen och medlem i Judiska församlingen i Malmö.

– Hon skickar med ett meddelande till framtida generationer om varför det är så viktigt att fortsätta att minnas Förintelsen och prata om det och om antisemitism, säger församlingsmedlemmen Fredrik Sieradzki.

Motverka antisemitism

Tillsammans med utställningsproducenten Sofie Bergkvist visar Sieradzki runt i det nya judiska kunskapscenter som har skapats i synagogan.

– Leas ögonvittne påminner oss om att vi måste prata om de tecken och tendenser som tyvärr finns i samhället och att de inte får fortsätta att utvecklas. Det finns ingenting som säger att det inte skulle kunna hända igen, säger Fredrik Sieradzki, som är verksamhetsledare.

Den permanenta utställningen är integrerad i synagogan och berättelser om Förintelsen och antisemitism är en av sex stationer. Kunskapscentret smygstartar under hösten, men efter årsskiftet hoppas församlingen att man med full kraft kommer att kunna ta emot studiebesök. De främsta målgrupperna är grundskole- och gymnasieelever.

I den här delen kommer vi att arbeta med interaktion. Någonstans ska det leda till en diskussion kring antisemitism: ”vad kan jag göra i mitt liv i dag om jag ser något och upplever någonting?”, säger Sofie Bergkvist.

“Antijudiska uppfattningar”

Malmö är en stad där judar ofta vittnar om utsatthet.

– Alla har olika upplevelser om hur det är att vara jude, men helt klart finns det tyvärr antisemitism i exempelvis vissa skolor. Det finns elever som ger uttryck för antijudiska uppfattningar. En del handlar givetvis om konflikten mellan Israel och Palestina, men det finns också andra skäl till det, säger Fredrik Sieradzki.

Innan sommaren släppte Forum för levande historia en rapport som visade att 66 procent av de tillfrågade inte hade några antisemitiska åsikter – en nedgång med 9 procentenheter jämfört samma undersökning 2005.

Å andra sidan var gruppen som hyste starka antisemitiska åsikter nästan lika stor som för 15 år sedan (sex procent 2005 – fem procent 2020).

Fredrik Sieradzki tror att rapportens slutsatser sett annorlunda ut om undersökningen gjorts i år med tanke på vårens uppblossade konflikt i Mellanöstern.

– Tyvärr är vår erfarenhet att när det händer något i konflikten mellan Israel och Palestina märker vi helt klart att det sker något här i Malmö. Det är ju såklart förfärligt och det är därför vi måste fortsätta att jobba med de här frågorna, säger Sieradzki.

De bokade grupper som besöker det nya kunskapscentret kommer att guidas runt av utbildade församlingsmedlemmar. På en av stationerna får man lära sig om judiska högtider – en annan del består av ett bibliotek med böcker på jiddisch och hebreiska.

Där går det även att höra en musiksnutt – hårdrock på jiddisch.

“Sannolikt unikt”

– Ett av syftena är att synliggöra det judiska och fördjupa bilden av det. Det är inget fel med religion, men det handlar inte bara om religion. Det judiska är en civilisation också, säger Fredrik Sieradzki.

Även själva synagogan – som stod klar 1903 – blir en del av utställningen.

– Det är sannolikt unikt i hela världen att ha en utställning i en synagoga som fortfarande används, säger Sofie Bergkvist.

Judiska församlingens nya judiska kunskapscenter i Malmö synagoga invigs i oktober.
Syftet är dels att synliggöra judiska traditioner, församlingens historia och judisk kultur och dels att motverka antisemitism i Malmö.
De främsta målgrupperna är studiebesök från grundskole- och gymnasieskolor, men även universitetsstuderande, föreningar, arbetsplatser och allmänheten kan boka besök.
Vid ett inbokat besök går det att välja mellan olika pedagogiska program som riktar in sig på olika målgrupper. Exempelvis kan grupper från högstadiet och gymnasiet boka ett program om Förintelsen och antisemitism.
I det programmet ingår en workshop där deltagarna får diskutera händelser och personers upplevelser vad gäller Förintelsen och antisemitism. Fokus är att först, känna igen och agera mot antisemitism.
Finansiärer är Malmö stad, Kulturrådet och Region Skåne.
Samarbeten kring utställningen och de guidade turerna sker med kommunen, Malmö stadsarkiv, Forum för levande historia, Svenska kommittén mot antisemitism och Malmö universitet.
Källa: Judiska församlingen i Malmö

Daniel Kihlström/TT

Det senaste från Nyheter

0 0kr