Kulturinstitutioner offer för politiska förbudsförsök

Nyheter.
Foto: Pixabay.com

FÖRBUD. Sveriges Författarförbund uppmanar regeringen att tydligt och bestämt stå upp för principen om armlängds avstånd och att ta avstånd från samarbetspartnern Sverigedemokraternas försök att stoppa “opassande” kultur.

I ett öppet brev till Sveriges kulturdepartement uttrycker Sveriges Författarförbund oro över kränkningar av den demokratiska principen om armlängds avstånd mellan politiker och kulturutbudets innehåll. Flera kulturinstitutioner har drabbats av politiska försök att förbjuda läsfrämjande programpunkter för barn på bibliotek.

Författarförbundet betonar att det fria ordet är en grundbult i vår demokrati och att det är nödvändigt att vi motsätter oss alla former av inskränkningar vad gäller författares och översättares möjligheter att utföra sitt professionella värv. De uppmanar regeringen att tydligt och bestämt stå upp för principen om armlängds avstånd.

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr