Turnerande Demokratistuga invigs i Halmstad

Nyheter.
Demokratistugan turnerar runt i Sverige under 2021 och i helgen invigs den i Hallands län med kultur, workshops och samtal på programmet. (Foto: Demokratistugan)

DEMOKRATI. För att uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum turnerar en Demokratistuga runt i Sverige under 2021. I helgen kommer den till Halland, fylld med kultur, samtal och aktiviteter för att engagera och sprida information.

Demokratistugan

Program

När: 15 – 18 oktober

Var: På Hallarna i Halmstad och på andra platser runtom i länet

Under invigningen kommer Länsstyrelsen i Hallands län, hallands kommuner och Region Halland att skriva på Deklaration för en stark demokrati – läs mer här

Arrangörer: Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstads kommun och Bästa samverkansplatsen ansvarar tillsammans för Demokratistugan och Vår demokrati i Halland.

Demokratistugan är framtagen av kommittén Demokratin 100 år som en del uppdraget att sprida information och engagera människor kring demokrati. Konceptet reser runt mellan Sveriges alla län och i helgen invigs stugan i Halland med Halmstads kommun och Länsstyrelsen Hallands län som värdar.

– I regeringens strategi ingår det att stärka, försvara och utveckla demokratin, och det är det vi gör i det lilla genom att ha en Demokratistuga, säger Karin Back, projektledare.

Stugan kommer att fyllas med material och ämnen att diskutera med förbipasserande invånare, som kan handla om allt från jämställdhet till yttrandefrihet.

Utöver stugan har programmet fyllts på med aktiviteter i samverkan med olika civilsamhällesorganisationer och föreningar i Halmstad. Länsstyrelsen och Halmstads kommun har uppmuntrat andra institutioner att passa på att möta invånare och visa vilken kraft som finns i civilsamhället. Alltifrån dans – och musikframträdanden, teater, spoken word, utställningen Starka kvinnor i Halmstad, Dragqueens som läser storytelling för barn, samtal och workshops står på schemat. Back är övertygad om att en fri kultur är en väldigt viktig del i en demokrati.

– Alla människor väljer olika uttryckssätt och många väljer kulturens möjligheter, Kevin Vos dansföreställning gestaltar hur han tolkar demokratin, Ronja Möller använder poesin för att uttrycka sina åsikter och politiker använder paneldebatt som form.

Även om demokratin firas i helgen menar Back att vi samtidigt måste ställa oss frågan vad vi kan göra för att den ska fortsätta vara stark. Enligt henne är det fler länder som blir mer auktoritära än som gör demokratiska framsteg och tilliten till offentliga organisationer sviktar i den yngre målgruppen.

– Varje generation måste kämpa för demokratin och inte ta den för given, det är klyschigt men sant. Vi behöver prata om vad demokratin är, varför det är viktigt att rösta och vilka som kan göra det.

I Halmstad har man valt att placera Demokratistugan utanför köpcentret Hallarna för att möta invånare som vanligtvis kan vara svåra att nå.

– När vi har tittat på vilka som kommer på våra samrådsmöten är det mest invånare som är födda i Sverige, har akademisk utbildning, är äldre och oftast män. Och de vill vi förstås också höra men det här är en bra plats att vara på för att också nå andra, konstaterar Back.

Hon ser fram emot att få lyssna på många olika invånare i helgen, människor som kanske inte har reflekterat över demokratins frågor innan men som kan bli inspirerade till att engagera sig.

– Vi behöver diskutera och vara en del av debatten, inte bara passiva konsumenter till välfärdssamhället. Demokratin är bara vad vi gör den till, avslutar Back.

Demokratistugan

Program

När: 15 – 18 oktober

Var: På Hallarna i Halmstad och på andra platser runtom i länet

Under invigningen kommer länsstyrelsen att skriva på Deklaration för en stark demokrati – läs mer här

Arrangörer: Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstads kommun och Bästa samverkansplatsen ansvarar tillsammans för Demokratistugan och Vår demokrati i Halland.

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr