Talibanernas kvinnoförtryck har hårdnat

Nyheter.
Foto: Svenska Afghanistankommittén, sak.se.

FÖRTRYCK. Vardagen för majoriteten av afghaner har ändrats drastiskt sedan talibanerna tog över staten 2021. Munisa Rashid, kommunikatör på Svenska Afghanistankommittén (SAK) berättar hur hennes verklighet har begränsats och hur kvinnors rättigheter försämrats.

Munisa Rashid var 27 år gammal den dag hon fick reda på att maktskifte ägt rum i Afghanistan (augusti 2021). Hon var anställd som kommunikatör på Världsbanken och befann sig på sitt kontor när hon hörde pistolskott ute på gatan och människor omkring henne började evakuera byggnaden. I en intervju med Föreningen för utvecklingsfrågor berättar hon att ”alla var rädda, särskilt kvinnor.”

När hon flydde från kontoret försökte hon ta sig hem, men det fanns ingen trafik på gatorna. Hon var tvungen att gå hem till fots, vilket tog henne två timmar. Under den tiden var hennes familj mycket orolig för henne och undrade var hon befann sig.

På grund av talibanernas nya styre beslutade Världsbanken att avsluta sitt program i Afghanistan, vilket ledde till att hon förlorade sitt jobb. Som ensam försörjare för sin familj mötte hon svårigheter med ekonomin, precis som många andra familjer i Afghanistan. Munisa Rashid var tvungen att söka arbete hos internationella organisationer, eftersom det var en av de få platser där kvinnor fortfarande fick arbeta.

Talibanernas maktövertagande i Afghanistan har haft en betydande negativ inverkan på situationen för flickor och kvinnor i landet. 2021 förbjöds flickor att gå i gymnasiet och i början av 2023 utökade talibanerna förbudet mot kvinnors och flickors utbildning till att även innefatta universitet. Enligt Unesco påverkar förbudet 80 procent av alla flickor och kvinnor i landet. Situationen har försämrats även på andra områden, och under 2023 beräknas två tredjedelar av befolkningen (28,3 miljoner) behöva humanitärt stöd.

I juni 2022 fick Munisa Rashid en tjänst som senior kommunikatör på Svenska Afghanistankommittén (SAK). Men talibanernas maktövertagande har lett till stora förändringar i hennes vardag.

Läs hela intervjun HÄR.

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr