Tagg-arkiv

unesco

Talibanernas kvinnoförtryck har hårdnat

Nyheter.

FÖRTRYCK. Vardagen för majoriteten av afghaner har ändrats drastiskt sedan talibanerna tog över staten 2021. Munisa Rashid, kommunikatör på Svenska Afghanistankommittén (SAK) berättar hur hennes verklighet har begränsats och hur kvinnors rättigheter försämrats.

Pandemin slår mot kulturskapares frihet

Nyheter.

BAKSLAG. Coronapandemin har starkt begränsat grundläggande friheter för kulturarbetare över hela världen, enligt Unesco, FN:s organ för kultur, utbildning och vetenskap. Kulturrådet och Svenska Unescorådet arrangerar därför på fredagen ett samtal om konstnärlig frihet – på den internationella dagen för kulturell mångfald. “En mångfald av både kulturskapare och kulturyttringar i vårt samhälle är en förutsättning…

Ett konstmuseum i Jerusalem

Konst.

KONSTPROJEKT. En palestinsk konstförening har börjat samla in konst till ett framtida museum i Jerusalem. Anne Edelstam om ett projekt som för somliga kan te sig orealistiskt.

0 0kr