Pandemin slår mot kulturskapares frihet

Nyheter.
Kulturskapare har drabbats hårt av pandemin. Här en ockuperad teater i Lille i Frankrike. (Foto: Michel Spingler)

BAKSLAG. Coronapandemin har starkt begränsat grundläggande friheter för kulturarbetare över hela världen, enligt Unesco, FN:s organ för kultur, utbildning och vetenskap.

Kulturrådet och Svenska Unescorådet arrangerar därför på fredagen ett samtal om konstnärlig frihet – på den internationella dagen för kulturell mångfald.

“En mångfald av både kulturskapare och kulturyttringar i vårt samhälle är en förutsättning för att olika röster ska höras och få uttrycka sig i ett samhälle”, säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Unescorådet.

Unesco genomför studier av pandemins påverkan på kultursektorn ur flera perspektiv. Bland annat har man sett att fler konstnärer mördades och fängslades under 2020 än året innan. En rapport som presenterades för FN:s råd för mänskliga rättigheter visar också att kulturarbetares arbetsmöjligheter har påverkats starkt.

Dessutom drabbas kvinnliga kulturarbetare hårdare, enligt Unesco, eftersom de ofta har sämre tillgång till digitala verktyg och osäkrare kontrakt. Kvinnor har dessutom generellt varit tvungna att ta ett större ansvar för hem och barn under pandemin.

TT Nyhetsbyrån

Det senaste från Nyheter

0 0kr