MUCF föreslår insatser för att förebygga antiziganism i ny delrapport

Nyheter.
Romska flaggan 

ANTIZIGANISM. Enligt en undersökning uppger unga romer i Sverige att de inte känner sig trygga på grund av sin romerska identitet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) anser att det behövs ett långsiktigt arbete för att stärka deras ställning i samhället.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har lämnat in en delrapport till regeringen om insatser för att förebygga och motverka antiziganism. Romska organisationer vittnar om att barn och unga romer utsätts för diskriminering, mobbning och trakasserier vilket kan leda till dåligt självförtroende, låg studiemotivation och psykisk ohälsa.

Enligt en undersökning från Länsstyrelsen i Stockholm känner sig varannan romsk person i åldern 13 – 25 år inte trygga nog att säga att de är romer. MUCF har kommit fram till att det behövs fler insatser för att förebygga och motverka antiziganism i Sverige. Insatserna görs bäst genom lokal samverkan mellan kommuner och civilsamhällesaktörer, i samarbete med de romska föreningarna och med väl förankrade insatser hos målgruppen. Det behövs också insatser för att stärka unga romers identitet och kompetens, höja deras medvetenhet om sina rättigheter och öka kunskapen om romer hos majoritetsbefolkningen.

MUCF rekommenderar olika former av resursstöd till unga romer så att de själva kan genomföra insatser som bidrar till ökad synlighet och kunskap om unga romer och unga romers utsatthet för antiziganism.

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr