Kritik mot ny ordningsvaktslag

Nyheter.
Ordningsvakt. ((Foto: Alexander Williamson/Wikimedia commons)

RÄTTSPOLITIK. Regeringen vill ge ordningsvakter ökade befogenheter, något som människorättsorganisationen Civil rights defenders motsätter sig. De menar att rättssäkerheten äventyras. 

Högerregeringen stöper om ordningsvaktslagen. Lagen som föreslås träda i kraft 1 januari 2024 var nyligen på en remissrunda under vilken den kritiserades av instansen Civil right defenders.  

Det rör sig om förslaget att ge ordningsvakter tillåtelse att visitera omhändertagna människor i syfte att fastställa deras identitet, samt transportera dem bort från platsen, något Civil rights defenders anser kan leda till rättsosäkerhet och flera fall av rasprofilering. De menar att de mänskliga fri- och rättigheterna inte får inskränkas utöver vad som är tillåtet när tvång och våld utövas. 

EDVIN GRANS
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr