Stiger de svenska matpriserna mer än i andra länder?

Nyheter.
Foto: Lunds universitet

INFLATION. Matpriserna i Sverige fortsätter att stiga medan prisökningarna stannat av hos våra nordiska grannar. Har svenska matpriser ökat mer än i andra europeiska länder?

En rapport från AgriFood Economic Centre vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet kartlägger om de snabbt stigande matpriserna i Sverige är värre än i andra EU-länder. Sverige visar sig inte skilja sig från genomsnittet för euroländerna. Under andra halvan av 2022 var prisökningarna i Sverige något högre än genomsnittet i euroländerna, medan prisökningstakten i Danmark och Finland avtog. Priserna i Sverige och de flesta andra euroländer fortsatte dock att öka.

Rapporten diskuterar även möjliga orsaker till att prisökningarna på livsmedel kan variera mellan EU-länder trots en inre marknad och en gemensam jordbruks- och handelspolitik. En försvagning av kronan ledde till förhållandevis höga importkostnader i Sverige under 2022, vilket troligtvis har bidragit till den höga prisökningstakten i landet under andra halvan av året. Andra faktorer som kan påverka prisökningstakten för livsmedel mellan EU-länder inkluderar graden av konkurrens mellan livsmedelskedjorna, importkostnader, energikostnader i livsmedelsproduktionen och nationell politik.

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr