Bästa Biennalen inkluderar barn i konsten

Nyheter.
Bästa Biennalen arrangeras för femte gången mellan den 23 oktober till 7 november i sex olika regioner i Sydsverige. (Foto: Bästa Biennalen)

INKLUDERING. Nu arrangerar Bästa Biennalen sin femte regionala konstbiennal i hela södra Sverige. Mellan den 23 oktober till 7 november inkluderas barn och unga i den samtida konsten, genom workshops, utställningar och möte med konstnärer.

Bästa Biennalen

Program

När: 23 oktober – 7 november

Var: I sex regioner i södra Sverige, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg.

Bästa Biennalen finansieras i huvudsak av Region Skåne och har sitt säte på Ystads konstmuseum. Årets biennal medfinansieras av Kulturrådet och är en satsning av Regionsamverkan Sydsverige.

Den 23 oktober till 7 november pågår Bästa Biennalen i sex regioner i södra Sverige, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg. 81 olika arrangörer, som konstinstitutioner, kommuner och andra aktörer, har satt ihop ett fullmatat program med aktiviteter som syftar till att inkludera barn och unga i den samtida konsten. Genom evenemang som utställningar, performance, workshops och konstvandringar har besökarna möjlighet att uppleva och skapa konst tillsammans med en professionell konstnär.

– Det är viktigt att barn och unga får möta konst och konstnärer redan tidigt i sina liv, vuxna har en helt annan möjlighet att tillgodogöra sig konst om de vill men det har inte barn så vi måste ge dem den, säger Isac Nordgren Jonasson, kommunikatör.

Specifikt för årets biennal har konstnären Lisa Ewald skapat den kreativa konstnärsboken ABC för konstnärer, där varje bokstav står för ett ord som har med konst att göra och kommer tillsammans med en uppgift. Alla unga besökare får ett varsitt exemplar när de kommer.

– Boken går ut på att alla kan vara konstnärer. Lisa Ewalds illustrationer genomsyrar allt vårt material i år, man kan säga att hon har gestaltat årets konstbiennal, säger Nordgren Jonasson.

Arrangörerna väljer själva vad de vill göra och vilken konst de vill arbeta med, men Bästa Biennalen jobbar alltid med inlkuderingsarbete som sitt primära syfte. Nordgren Jonasson önskar bra innehåll med riktiga konstnärer till årets biennal, där det är viktigt att barnen får vara med i den kreativa processen.

– Vi känner att alla arrangörer förstår vad vi står för och vi har försökt trycka på att vi gör det här tillsammans. Jag hoppas att så många barn och unga som möjligt ska delta, få uppleva konst och ha roligt, avslutar han.

Bästa Biennalen

ProgramNär: 23 oktober – 7 november

Var: I sex regioner i södra Sverige, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg.

Bästa Biennalen finansieras i huvudsak av Region Skåne och har sitt säte på Ystads konstmuseum. Årets biennal medfinansieras av Kulturrådet och är en satsning av Regionsamverkan Sydsverige.

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr