Noterat: Tyngden som lyfter handen första gången

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

TRYGGHETSSYSTEM. Fredrik Malmborg, tidigare generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten och numera särskild utredare, ska ta fram förslag till ”en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn” utifrån fem punkter: samverkan mellan myndigheter, förebyggande arbete för upptäckt, stöd och behandling, brottmålsprocess samt kunskap och uppföljning.Jag tror inte ett skit på det, därför att det väsentliga finns inte där: ett socialt och ekonomiskt starkare (enklare?) trygghetssystem, det vill säga ett trygghetssystem som väger upp mot en hispig arbetsmarknad vari föräldrar får en chans att lugna sig lite – främst föräldrar med dåliga förutsättningar för föräldraskapet, det vill säga de som själva upplevde våld som barn (som ju förslagen vill peka på!).

Projektet är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Liberalerna stoltserar med att man drivit frågan länge. Bra! Jag hoppas att Malmborg och resten av kompaniet tar hänsyn till den sociala och ekonomiska tyngden på axlarna på de människor med trasig instinkt som slår barn, därför att det är den tyngden som lyfter handen första gången och efter första gången blir handen lättare.

Christoffer Andersson

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

Noterat: ”Finaste!”

INTERNETIDIOTI. Hur mycket hälsofixerad ”åh titta på mig i min halvreligiösa yogaställning
0 0kr