SD vill inte jobba för mångfald

Nyheter.
Sverigedemokraterna är ensamma om att tycka att mångfald och inkludering i kulturlivet inte ska främjas på politisk nivå (foto: Henrik Montgomery/TT)

ENKÄT Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna vill bredda kulturens finansiering genom exempelvis sponsring och åstadkomma fler finansieringskällor än de offentliga. Socialdemokraterna vill stärka upphovsrätten och på så sätt ge kulturskaparna bättre möjligheter att försörja sig. Även Miljöpartiet betonar upphovsrätten och vill se mer långtgående förslag än de som regeringen lagt fram.

Det framgår av den partienkät om kulturpolitik som Klys, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, har gjort inför valet i höst.

Sverigedemokraterna är ensamma om att tycka att mångfald och inkludering i kulturlivet inte ska främjas på politisk nivå. Varken Sverigedemokraterna eller Moderaterna svarar på frågan om de tycket att public service ska stärkas eller inte. Övriga partier svarar ja.

Karin Inde, ordförande för Klys, säger i ett pressmeddelande att hon hoppas att kulturfrågorna får det fokus i valrörelsen som de förtjänar.

TT Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr