Noterat: ”Elden är mycket lös…”

Noterat.
På bilden ser man till vänster den eldhärjade Børsen, rakt fram Folketinget. (foto: Jytte Holmqvist)
På bilden ser man till vänster den eldhärjade Børsen, rakt fram Folketinget. (foto: Jytte Holmqvist)

ELDSVÅDA. Det blev mycket dramatiskt när vi körde via Kastrup upp till Louisiana i Humlebæk i tisdags. Just innan vi for på morgonen fick jag veta på de danska radionyheterna om ”illebranden i Børsen”. Det danska börshuset är en av de ståtligaste byggnaderna i mitten av Köpenhamn, ritad av holländarna Lorenz och Hans van Steenwinkel.

Børsen, i nederländsk renässans, som är en av de äldsta byggnaderna i Köpenhamn byggdes 1619-1625 med holländarna Lorenz och Hans van Steenwinckel den yngre som arkitekter och Christian IV som byggherre. Om spiran som nu fallit skriver Anne-Louise Sommer i sin ståtliga bok ”Dansk arkitektur” att drakspiran snarare var ett uttryck för kungens personliga smak än ett kännetecken för nederländsk renässans.

Tornspiran med drakarnas sammanflätade stjärtar vek sig, och det finns hopp om att den går att reparera. På bilden här ovan ser man till vänster den eldhärjade Børsen, rakt fram Folketinget, med flaggorna på tornet kvar sedan drottning Margrethe för inte så länge sedan överlät tronen till av sin äldste son – den dagen var det trångt i Köpenhamn. Scenen får mig att tänka på uttrycket ”Elden är mycket lös” – en av Falstaff, fakirs kvickheter.

IVO HOLMQVIST

LÄS FLER NOTISER

Det senaste från Noterat

0 0kr