Lovande lyrikdebut

Litteratur.
Martin Hallberg. (Foto: Miders förlag)

KONCENTRERAT. Thomas Almqvist har läst debutanten Martin Hallbergs diktsamling Tensegritet och finner den bra och lovande, trots vissa ojämnheter. Det rör sig om koncentrerad, konkret och ibland mycket avskalad och direkt poesi.

Tensegritet: dikter av Martin Hallberg
Miders Förlag

Tensegritet är Martin Hallbergs lyrikdebut. Han föddes i Malmö 1980 men växte upp i Falun. Just nu pluggar han på psykologprogrammet i Stockholm och bor på Söder i Stockholm sedan tio år tillbaka. Resandet, rörligheten och föränderligheten har alltid varit viktiga ingredienser i hans liv, vilket också på ett naturligt sätt avspeglar sig i hans dikter, som även ger uttryck för en inre, intellektuell rörlighet. Även mötet med andra människor har alltid varit viktigt för honom. I Tensegritet visar han på hur det finns otaliga möjligheter mellan spänning och integritet, där man kan både utforska och leka bland skärvor av sorg och mellan kommatecken och punkter. Här finns också spontana rörelser sprungna ur kärlek, till vibrerande bastoner och saxofonmusik.

Han skriver en ganska koncentrerad, konkret och ibland mycket avskalad och direkt poesi, där bara de viktigaste och betydelsebärande orden är kvar.

ROT
Träd på klippan över flodens dal.
Roten tjock och
spränger ur
en ensamhet som glöder i naturen.

Klippan, guld och åder,
fågel.

Vilar så runt skepp som stormar lugn och varsam somnar slut.

 

ÖPPEN HAND
Ibland vet jag inte var världen är,
stumma känslor känns som spräckta pannor in i väggen.
Nävar, stol.

Kommunicerar via armbågen när mötet inte finns.

Öppna handen,
vi är alla någon form av sandstränder.

De avskalade dikterna fastnar direkt i all sin korthuggenhet. Andra, lite längre dikter läser jag bara rakt igenom utan att de säger mig så mycket. De bästa dikterna är de kortfattade, snudd på fragmentariska. Här finns en intensitet i uttrycket, som jag kanske saknar i de längre dikterna, som mera drar åt prosahållet. Dikterna förhåller sig till vardagen och står i direkt förbindelse med det egna livet, när han skriver förtätat om både kärleken och naturen med både vemod och skönhet. På en direkt fråga vilka poeter som påverkat honom räknar Hallberg upp Robert Lowell, Keats, Coleridge, Tranströmer, Jan Erik Wold, Ingela Strandberg, Johan Jönsson, Joseph Brodsky, Jacques Prevert och Ida Börjel. Det är alltså en salig blandning, men han nämner inte Gunnar Björling, som jag själv kommer att tänka på, när jag läser Tensegritet.

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

Välj om du vill ha nyhetsbrevet sex dagar i veckan eller på måndagar.
Anmäl dig

Lisa Löfgren står för bokens omslag och illustrationer. Joakim Petersson driver Miders Förlag, där poesin står i centrum och är det lilla förlagets själ. Miders finns i Töreboda i Västergötland.

Det är alltid spännande att läsa en debuterande poet. Tensegritet är en ganska ojämn diktsamling, men mycket känns bra och riktigt lovande. Det ska bli spännande att följa Martin Hallbergs utveckling som poet i framtiden.

THOMAS ALMQVIST
thomas@opulensforlag.se

 

 

Thomas Almqvist är pensionerad bibliotekarie och bosatt i Linköping. Han skriver litteraturkritik i Skånska Dagbladet sedan 1987 och även i nättidskriften Opulens. Han recenserar även blues-CD och böcker om blues i Jefferson Blues Magazine. Thomas har skrivit tre böcker: Från Madrid till Mexico City och Montevideo – en resa i spansk, portugisisk och latinamerikansk litteratur, kåserisamlingen Den pendlande bibliotekarien samt Spanien i mitt hjärta, där han översatt och introducerat elva spanska favoritpoeter till svenska. Den innehåller översatta dikter av Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Emilio Prados, Gabriel Celaya, Vicente Aleixandre, Leon Felipe, Blas de Otero, José Agustín Goytisolo och Carlos Bousoño, samt introduktioner till var och en. Han har också översatt Dikter till Kleo av Justo Jorge Padrón, Tystnadens vältalighet av Francisco Muñoz Soler och Branten av Aleisa Ribalta Guzmán.

Det senaste från Litteratur

0 0kr