Magkänslan är en fenomenal kompass

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

KUNSKAP. ”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse”, skrev Tranströmer. ”Två vägar skilde sig åt i en skog, och jag sen/ Jag tog sedan den som var där minst tagen./ Och det är vad som gör hela skillnaden allteftersom”, skrev Robert Frost.

Alla vi måste göra svåra val ibland. Men våra val påverkar ofta fler än oss själva. Därför har var och en av oss ett moraliskt ansvar att göra kloka, välinformerade val förankrade i kunskap och med hänsyn till spänningsfältet mellan vad våra statuspositioner, roller eller uppdrag kräver av oss samt effekterna våra val kan ge. Och vi ska inte låtsas att det borde vara easy peasy. Men det finns en risk med att vara alldeles för försiktig. Att aldrig våga ta klivet på grund av att vi inte har fått in precis alla fakta. På grund av att alla riskanalyser och variabler inte är på plats. På grund av att allt inte är utrett och kartlagt. Min gamla filosofiprofessor brukade säga: ”Allt? Det är väldigt mycket”.

Några av de mest banbrytande besluten är ofta sprungna ur en spännande ”hunch” där vi, hänförda av en galen idé, lockade av utmaningen i det tillsynes omöjliga men vidunderliga inte räds ta klivet in i det okända. Magkänsla är en fenomenal kompass, finkalibrerad av åratal av erfarenhet. Kryddad med en gnutta galenskap har den nycklar till dörrar som vetter mot många nya fält av möjligheter. Det vore urbota dumt att strunta i dem.

Haris Agic

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr