Gustav Sjöberg förmedlar djupa kunskaper med sin poesi

Litteratur.
Gustav Sjöberg, poesi, lyrik, naturlyrik, dikt, diktning,
Omslaget till Gustav Sjöbergs aktuella diktbok.

LYRIK. ”Gustav Sjöberg ger med sina breda och djupa kunskaper oss en inblick i det spröda och känsliga samspelet mellan djur, växter och människor,” skriver Bo Bjelvehammar.

Laguner blomma av Gustav Sjöberg
Albert Bonniers Förlag

Gustav Sjöberg är poet och översättare och han har givit ut en handfull böcker. Därtill har han översatt böcker av bland andra Giacomo Leopardi, Giordano Bruno och Simone Weil.

Detta är en diktbok med en rörelse mellan förhistoria och framtid, mellan natur och civilisation. Formen varierar från korta dialektala dikter till bredare poetisk prosa.

Orden går i strömmar över boksidorna, från en mättad koncentration, till en yvigare mångfald av företeelser och förekomster av liv.

En öppenhet i berättandet

Gustav Sjöberg tar oss med på en resa i skogar, över märkliga växtplatser till mindre fläckar som hyser arter som är sällsynta som tuvsäv och klotmossa, den senare ett släkte av bladmossor som med sina mossbollar ter sig som prydnader på marken.

Det finns i berättandet en öppenhet, ständigt möter vi gläntor, luckor och öppningar, som i vattensamlingar som först uppträder som regnvatten i ett hällkar och sedan övergår i en pöl, innesluten av mindre vattensalamandrar. Från mindre fläckar till vida öppna marker.

Från Kvikkjokk till Venedig

Det finns i boken flera världar, från Kvikkjokk och Venedig till Medelhavet och Torneträsk. Gränserna är svaga, grindarna öppna mellan djur och människor, såväl som mellan liv och död. Plötsligt sveper en hård vind, en blåst, in över orden, luftens flöde oroar och kommer med nya erfarenheter blandade med gamla minnen.

Lagunen

Ordet lagun, som i bokens titel, talar om en mild och varm vattenbildning, en fördjupning, avstängd och grund med tillåtande färger och värme intill en rad av palmer.

Jag tänker osökt på Vilhelm Moberg och hans Laguna Beach i Kalifornien i Orange County, där han skrev ”Sista brevet till Sverige” och ”Din stund på jorden”.  

Gustav Sjöbergs djupa kunskaper

Gustav Sjöberg ger med sina breda och djupa kunskaper oss en inblick i det spröda och känsliga samspelet mellan djur, växter och människor samt de möjligheter som finns för att bygga en värld i harmoni, bortom krig och konflikter.

Han är inte helt enkel att läsa, särskilt finns det dialektala ord, som ställer sig i vägen för läsaren. Och fackord, som kräver minst en ordbok. Men det är mödan värt att följa med på vägen ända till den sista sidan, 374.

Det är dessutom en sällsamt vacker bok, med en ren formgivning.

Använd denna bylinebild
BO BJELVEHAMMAR
bo.bjelvehammar@opulens.se

 

Det senaste från Litteratur

0 0kr