Anarkistiska och humoristiska haikudikter

Litteratur.
Omslaget till Birk Anderssons aktuella diktsamling.
Omslaget till Birk Anderssons aktuella diktsamling.

LYRIK. ”Jag hade det trevligt för att inte säga väldigt trevligt hela tiden i Birk Anderssons sällskap,” skriver Thomas Almqvist som läst Birk Anderssons femte haikudiktsamling.

Sju sorters haiku av Birk Andersson
Fri Press

Sju sorters haiku är Birk Anderssons femte diktsamling med haiku som tyckte att han äntligen hittade rätt, när han började skriva haiku 2017. Han skriver haiku för folket och menar att den gammaldags japanska diktformen passar hans kynne, även om han gärna bryter mot den strikta formen med 5-7-5 stavelser, vilket känns i högsta grad befriande.

Birk Andersson har en närmast anarkistisk hållning till haikun, som kommer av det japanska ”haikai no ku”, som betyder ”lättsam vers”. Anderssons haikus är inte bara anarkistiska utan också humoristiska och samhällskritiska. Det är bara fantasin, förnuftet och den egna förmågan som sätter gränser för hans sätt att skriva haiku.

Birk Andersson är född i Trelleborg, men bor i Malmö idag. Han har studerat kriminologi och klimatstrategi men jobbar med IT-projekt idag.

Flera av dikterna i Sju sorters haiku har tidigare varit publicerade i olika tidskrifter/magasin. I Sju sorters haiku fokuserar han gärna på ord med flera betydelser. Med hjälp av sådana ord kan ”en enskild haiku både vara komisk och samhällskritisk, mörk och lättsam eller mystisk och självklar”, som han skriver i förordet. En haiku ska dessutom läsas två gånger (enligt den japanska traditionen) och man får inte läsa för fort eller för långsamt. För att vi inte ska missa eventuella mångtydigheter finns här t.o.m. ett facit i slutet av boken. Några av haikuerna är så pass roliga att de t.o.m. fungerar i stand-up-framträdanden.

”ostron
restaurangbåt
skrovmål”

”korpenmatch
blod, svett
och dårar”

Som gammal miljöaktivist vill Andersson inte bara tolka världen utan även förändra den. Det är svårt att skriva vackra naturhaikuer idag, samtidigt som det på går en massutrotning av jordens arter. Han vill gärna önska sig en framtid som har en framtid. Här kommer samhällskritiken in.

”ställ andra mot väggen
än de som går in i den”

”utan verktyg
muttrar och skruvar
vissa på sig”

Men han kan även skriva traditionell haiku, så att han kan vara med i olika antologier och tidskrifter med haiku. Även här ryms ordlekarna och fantasin och en del kontraster med överraskande slut.

”kramsnö
barnbarnet och jag
blir lika gamla”

”blåmärken
nedanför pulkabacken
scilla”

Jag hade det trevligt för att inte säga väldigt trevligt hela tiden i Birk Anderssons sällskap. Han tänjer verkligen på haikuns form så att den bäst ska passa det som han vill ha sagt. Det är skickligt gjort och känns väldigt övertygande. Tre ord som passar i sammanhanget för att beskriva hans sätt att skriva haiku är underfundighet, lekfullhet och så naturligtvis lättsamhet. Låt mig avsluta med en favorit.

”en väg visare
efter varje
vandring”

Thomas Almqvist
THOMAS ALMQVIST
thomas@opulensforlag.se

Thomas Almqvist är pensionerad bibliotekarie och bosatt i Linköping. Han skriver litteraturkritik i Skånska Dagbladet sedan 1987 och även i nättidskriften Opulens. Han recenserar även blues-CD och böcker om blues i Jefferson Blues Magazine. Thomas har skrivit tre böcker: Från Madrid till Mexico City och Montevideo – en resa i spansk, portugisisk och latinamerikansk litteratur, kåserisamlingen Den pendlande bibliotekarien samt Spanien i mitt hjärta, där han översatt och introducerat elva spanska favoritpoeter till svenska. Den innehåller översatta dikter av Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Emilio Prados, Gabriel Celaya, Vicente Aleixandre, Leon Felipe, Blas de Otero, José Agustín Goytisolo och Carlos Bousoño, samt introduktioner till var och en. Han har också översatt Dikter till Kleo av Justo Jorge Padrón, Tystnadens vältalighet av Francisco Muñoz Soler och Branten av Aleisa Ribalta Guzmán.

Det senaste från Litteratur

0 0kr