Tagg-arkiv

diktskrivande

Bild: Pixabay.com

Littestraden: Dikt av Angelina Lundström

Prosa & poesi.

LYRIK. Idag presenterar vi en dikt av en ung poet, Angelina Lundström. Hon hoppas med sin dikt kunna väcka frågor om mental ohälsa hos föräldrar och hur det påverkar ett barn. 

Skriva poesi – onödig fantasi?

Litteratur.

LYRIKEN. Varför skriva poesi? Lena Köster försöker att förklara meningen med att ägna sig åt lyrikskrivande. Och hon formulerar ett starkt försvar för poesin.

0 0kr